Mr. van de week

Carst Joustra over het nut van mediation

Mr. van de week is Carst Joustra. Na een aantal jaren in de advocatuur (Kennedy Van der Laan) en goede doelen (Adessium Foundation) vestigde hij zich dit jaar als MfN-registermediator. Joustra is sinds vorige maand actief als blogger op Mr.-online. Afgelopen week kwam de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) met een opgetogen reactie op de brief van minister Dekker van rechtsbescherming over de rol van mediation bij conflictbeslechting.

De brief van Dekker was natuurlijk mooi nieuws voor de MfN en haar leden. Goede timing dus om ook nu voor deze nieuwe carrièrestap te kiezen?
Een voorspellende gave, zou je bijna denken. Niets is minder waar. Toen ik afscheid nam van het vermogenfonds Adessium Foundation, had ik weliswaar ervaring in het begeleiden van onderhandelingen en mijn Registermediator examen behaald. Maar ik had me totaal niet verdiept in de beleidsvorming (of beter: het ontbreken daarvan) in Den Haag.
De plannen van minister Dekker moeten nog concreet worden uitgewerkt, maar zijn kernboodschap juich ik toe: Uit onderzoek blijkt dat het buitengerechtelijk oplossen van geschillen, in tegenstelling tot een oordeel van een rechter, vaak beter uitpakt voor betrokkenen. Ze bereiken vaker hun doel, hun problemen worden opgelost en afspraken worden beter nageleefd. Het is bovendien goedkoper en sneller. Dekker ziet een rol voor overheid om het zelf-oplossend vermogen van mensen en organisaties met problemen te versterken en alternatieve manieren van geschilbeslechting te stimuleren. Het mes snijdt aan twee kanten: het leidt niet alleen tot meer tevreden ‘rechts’-zoekenden, maar ook tot minder (werk)druk bij rechtbanken. De brief van Dekker is een goede stap, maar nu dus nog vertalen in concrete, uitvoerbare plannen.

Welke kwaliteiten neemt u mee van uw vorige banen naar het zijn van mediator?
Mijn nieuwsgierigheid en het vermogen om goed te luisteren en waar nodig door te vragen. Alleen zo kun je snappen waar het betrokkenen echt om draait. Dat hielp als advocaat, maar ook zeker bij vermogensfonds als je met een relatief bescheiden donatiebudget zoveel mogelijk maatschappelijke impact wilt bereiken. En nu helpt het dus als zakelijk mediator.

Iedereen kan een bordje op de deur spijkeren met ‘mediator’ er op. Moet hier een wettelijke regeling voor komen?
De term MfN-registermediator is wel beschermd, het woord mediator niet. Als je met een MfN-registermediator in zee gaat, dat weet je zeker dat die aan de stevige kwaliteitseisen van de MfN voldoet. Maar ik weet niet of naambordjes verbieden de slimste zet is. Belangrijker is het om te werken aan een grotere bekendheid, vooral ook bij professionals zoals advocaten en bedrijfsjuristen, van de voordelen van bemiddeling door een getraind mediator. Om mensen te overtuigen van het nut van mediation, werkt de wortel nou eenmaal beter dan de stok. Niet elke zaak leent zich voor mediation, maar echt veel meer zaken dan je misschien denkt. Mediation is iets anders dan op een redelijke manier proberen te schikken, mede omdat een conflict wordt gedejuridiseerd. Grotere bekendheid van de voordelen van mediation leidt er hopelijk toe dat bij een vastzittend conflict, ook buiten familiezaken en arbeidsrecht, betrokkenen zich afvragen: is mediation misschien ook een geschikte manier op dit probleem snel en goedkoop op te lossen?

Als u het voor het zeggen had, dan…?
Dan zou ik een slimme campagne opzetten om de bekendheid van mediation als ADR (Alternative Dispute Resolution) te vergroten, in samenwerking met de overheid en alle stakeholders in de mediationsector – denk aan de diverse verenigingen, individuele mediators en grote aanbieders zoals Result Mediation (waar ik aan verbonden ben) en ReulingSchutte. Liefst met veel sprekende praktijkvoorbeelden, want dan pas gaat het leven.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
Best een aantal. Als advocaat deed ik vaak zaken voor cliënten met vastgoed in Amsterdam (veel woningbouwcorporaties). Groot, klein, oudbouw en nieuwbouw, meer en minder succesvol, van alles. Als ik nu met mijn gezin door de stad fiets schijn ik, tot verveling van mijn jonge gezelschap, net te vaak anekdotes te vertellen over panden waar we dan toevallig langsrijden.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?
Ik ben mijn loopbaan begonnen bij een mensenrechtenorganisatie in voormalig Joegoslavië, in het kapotgeschoten Vukovar (Kroatië). Een bijzondere, ook heel heftige ervaring, zo vers vanuit de universiteit. Een lesje nederigheid over de mate waarin je mensen in een ellendige situatie kunt helpen, ook een goede leerschool over de complexiteit van conflictbeslechting. De Balkan, hoe ingewikkeld ook, kan rekenen op een speciale plek in mijn hart. Dat Kroatië deze zomer tweede werd op het WK voetbal en dat de Serviër Djokovic bovendien die dag Wimbledon won, was fantastisch.

Welk wetsartikel vindt u bijzonder fraai?
Artikel 6:248 BW, en dan met name de almachtige redelijkheid en de billijkheid. Een nachtmerrie voor sommige juristen die recht in leer zijn, ‘vaag’ gedoe met open normen. Maar wat mij betreft een fantastische drukventiel, als de bestaande normen tekortschieten.

Welk boek las u het laatst?
Masser Brock, van Bert Wagendorp. Een fantastische roman over macht, (onderzoeks)journalistiek, alternative facts en spindoctors.

Met welke beroemdheid zou u een gevangeniscel willen delen?
Eigenlijk moet je dan voor Nelson Mandela kiezen, om te leren over de kracht van bescheidenheid en verzoening. Ik vrees dat ik toch minder nobel opteer voor Gary Lineker, een oergeestige, Engelse oud-voetballer en BBC-commentator om het verblijf wat dragelijker te maken.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand