Mr. van de week

Mr. van de week: Chantal Bocken over de chroom-6 affaire

Chantal Bocken (foto: Bedaux Advocaten)

Mr. van de week is Chantal Bocken. Zij is letselschadejurist bij Bedaux Advocaten in Heerlen en staat een groot aantal oud-medewerkers van Defensie bij die ziek zijn geworden door te werken met chroom-6.

De chroom-6 affaire heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen. Hoe komt een klein kantoor in het diepe zuiden van het land aan al die cliënten?
Wat misschien veel mensen niet weten, is dat Bedaux Advocaten de aanstichter is van de chroom-6 affaire. Vier jaar geleden meldde Henk Coort zich bij ons met een stapel rapporten die door een collega van hem waren gekopieerd. Daaruit bleek dat Defensie de werknemers op de POMS-sites, waarvan er twee in Zuid-Limburg zijn gelegen, jarenlang onbeschermd heeft blootgesteld aan enorme concentraties chroom-6. Bij Henk Coort was enige jaren daarvoor slokdarmkanker geconstateerd. Door Bedaux Advocaten zijn deze rapporten vervolgens in de media gebracht. Hierna ontstond een sneeuwbaleffect. De één na de andere zieke oud-werknemer meldde zich. Inmiddels staat ons kantoor 120 mensen bij.

Er zijn nu door het ministerie al vergoedingen voorgesteld voor de schade die deze oud-medewerkers hebben opgelopen. Tevreden?
Tevreden in de zin dat Defensie eindelijk heeft erkend haar werknemers jarenlang zonder deugdelijke beschermingsmaatregelen te hebben blootgesteld aan onaanvaardbare hoge concentraties chroom-6. Dat Defensie haar zorgplicht als werkgever heeft geschonden staat door het RIVM-rapport vast. Over de schaderegeling ben ik uiterst ontevreden. De lijst van ziekten die kunnen worden veroorzaakt door chroom-6 is onterecht ingeperkt ten opzichte van de eerdere coulanceregeling. Auto-immuunziekten komen bijvoorbeeld op de nieuwe lijst niet meer voor, terwijl er voldoende wetenschappelijke onderzoeken zijn die een relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en auto-immuunziekten aantonen. Daarnaast zijn de bedragen een lachertje (minimaal € 3.850,- en maximaal € 43.850,-) – zeker als je je bedenkt dat we het hebben over mensen die jarenlang ziek zijn, arbeidsgeschikt zijn geworden en waarvan een groot aantal inmiddels is overleden.

Waar zit juridisch gezien de crux in deze kwestie?
Zoals bij de meeste beroepsziekten is ook in deze kwestie de medische causaliteit een punt van discussie. Temeer omdat blootstelling aan chroom-6 een scala aan ziekten kan veroorzaken, die nagenoeg allemaal multicausaal zijn. Een epidemiologisch onderzoek is in deze kwestie noodzakelijk. Met een dergelijk onderzoek kan worden aangetoond dat van de oud-werknemers van de POMS-sites er meer ziek en/of overleden zijn dan je mag verwachten op basis van landelijke gemiddelden. Een epidemiologisch onderzoek kan volgens het RIVM echter niet meer worden uitgevoerd, omdat Defensie geen deugdelijke personeelsregistratie heeft bijgehouden. De bewijsnood die hierdoor ontstaat, door nota bene toedoen van Defensie, in combinatie met de ernstige schending van de zorgplicht rechtvaardigt mijns inziens een beroep op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel.

Als u het voor het zeggen had, dan…?
Zou iedereen vrij zijn om te zijn wie die wil zijn, om te geloven wat die wil geloven en om te houden van wie dit wil houden.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
De huidige ontwikkelingen in de chroom-6 kwestie. Ik ben er trots op dat na een jarenlange juridische strijd Defensie eindelijk heeft erkend dat zij op alle fronten is tekortgeschoten in haar zorgplicht als werkgever. Temeer, omdat wij een klein advocatenkantoor zijn dat als een David tegen Goliath moet opboksen tegen een leger van juristen en advocaten van Defensie. De strijd is nog lang niet gestreden, maar dat Defensie haar zorgplicht heeft geschonden, zoals ons kantoor al vier jaar geleden beweerde, staat in ieder geval vast.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?
Wat veel mensen niet van mij weten en vaak ook niet verwachten is dat ik een fervente hobbykok ben. Hoe druk en hectisch mijn werkdag ook is geweest, ik probeer iedere avond te koken. De keuken is de plek waar ik tot rust kom.

Welk wetsartikel vindt u bijzonder fraai?
Art. 1019w RV, dat het mogelijk maakt een deelgeschil te starten als tussen partijen een discussie bestaat over een onderdeel van een vordering tot vergoeding van letsel- of overlijdensschade. De afhandeling van letsel- en overlijdensschadezaken duurt vaak onnodig jaren. Door het starten van een deelgeschil kunnen partijen in een relatief kort tijdsbestek uit een juridische impasse komen. Een deelgeschil bevordert meestal de snelle afwikkeling van een letsel- of overlijdensschadezaak.

Welk boek las u het laatst?
Karen Slaughter – Genadeloos. Ik ben gek op detectives.

Met welke beroemdheid zou u een gevangeniscel willen delen?
Thierry Baudet. Nagenoeg al zijn (politieke) standpunten staan haaks op die van mij. Graag zou ik met hem de dialoog aangaan. Ik verwacht dat dit tot interessante discussies zal leiden.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand