Mr. van de week: Gérard Koopal

Delen:

mrvdw-110307-AljureLegal-KoopalMr. van de week is Gérard Koopal. Koopal is onlangs benoemd tot secretaris van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) en tot secretaris van het College van Toezicht (CvT) van de NVRA.

Wij moeten tot onze schande bekennen dat we nooit eerder van de NVRA hebben gehoord, hoe kan dat nou?

Dat is opmerkelijk want ons verenigingsblad “de Praktijkgids” wordt namelijk ook bij Kluwer uitgegeven. Trouwens, zowel rechters alsmede de meeste juristen, kennen ons orgaan “de Praktijkgids” wél. “De praktijkgids” is het orgaan van de NVRA waarvan Ir. Peter van der Jagt (Kluwer) uitgever is. Tevens verzorgt de NVRA via haar “Stichting Opleidingen NVRA” (SON) diverse cursussen per jaar die goed bezocht worden en bekend zijn. De NOvA en de KBvG erkennen de hier behaalde punten voor de permanente educatie. Ook bij andere organisaties, zoals de KNB, NEVOA, NdB en MKB, is de NVRA bekend. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt door het Ministerie van Justitie regelmatig ook de mening van de NVRA gevraagd.

Op zich zou een vereniging met zo’n weidse naam wel wat meer leden mogen hebben dan de huidige 135, gaat u daar iets aan doen?

De toelatingseisen en verplichte permanente educatie werken selecterend. Dit neemt niet weg dat binnen de vereniging wordt nagedacht over het creëren van meer naamsbekendheid. Meer leden is geen doel op zich maar nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

Wat is de voornaamste reden dat juristen en aanverwanten lid van uw vereniging worden?

De NVRA bestaat al sinds 1928 en heeft onder juristen, en de hierboven genoemde instellingen, een goede naam. Doordat er eisen aan de leden worden gesteld, o.a. aan de toelating en de permanente educatie, er een College van Toezicht is, weten derden dat leden aan hoge eisen voldoen qua opleiding, nascholing en praktijkvoering. Dit is voor NVRA-leden een goede reden om lid te worden en aan hun cliënten of collega’s te laten zien dat zij hun vak serieus nemen en positief dienen te worden onderscheiden van rechtshulpverleners die hieraan niet voldoen.

U wordt zowel secretaris van de vereniging als van de raad van toezicht van uw eigen vereniging. Hoe zit dat?

Dit vloeit voort uit de statuten van de vereniging waarin is bepaald dat de secretaris van de vereniging ambtshalve ook secretaris van het College van Toezicht is. De secretaris is de spil van de vereniging en behoort de achtergronden van de leden te kennen. Het College van Toezicht (CvT) heeft als taak de klachten over leden te beoordelen op hun merites. Het College van Toezicht bestaat uit drie personen waarvan de voorzitter lid is van de rechterlijke macht. Buiten deze drie leden zijn er twee reserveleden die desgewenst als vervanger kunnen worden ingeschakeld. Dit garandeert een onafhankelijke klachtafhandeling.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mensen die in staat zijn in oneliners zaken helder weer te geven.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 6:162 BW. De onrechtmatige daad is een geweldig leerstuk dat nog iedere dag actueel en in ontwikkeling is.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 6:244 BW over de beknelde detaillist. Dit geeft in de praktijk veel problemen.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Het kunnen voorkomen van een huisuitzetting van een bijstandsmoeder met kinderen midden in de winter.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?

“In het geding” van John Grisham.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Ik zou niet graag in een cel willen zitten. Maar als ik al een cel zou moeten delen dan graag met Frits Bolkesteijn. Zijn recente toespraak op het Museumplein, waarin hij stelde tegen bezuinigingen op cultuur te zijn ten koste van ontwikkelingshulp, was briljant. In het kort geeft dit aan wat het dilemma van bezuinigen is.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven