Mr. van de week: Herman Bolhaar

Delen:

Herman BolhaarMr. van de week is Herman Bolhaar (hoofdofficier van justitie in Amsterdam). Bolhaar (55) gaat vanaf 1 april onderdeel uitmaken van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie en zal per 1 juni de rol van voorzitter op zich nemen.

We zijn een beetje in verwarring over wanneer u nu precies begint. 1 april beginnen en 1 juni opvolgen. Zit het zo? En zo ja, hoe zien de komende twee maanden er dan uit?

Op 1 april treed ik als Procureur Generaal toe tot het College. Omdat Harm Brouwer eind mei afscheid neemt hebben we in de tussentijd gelegenheid om zijn portefeuille en de bijbehorende contacten over te dragen. Het geeft mij de gelegenheid om me in te werken. Per 1 juni neem ik dan het voorzitterschap over.

Voor u is uw nieuwe baan ook zeker een soort terugkomen. Tussen 2004 en 2008 was u al lid van het college van PG’s. Treft u het college anders aan dan toen u het verliet?

Het College is van samenstelling veranderd, Marc van Nimwegen is mij destijds opgevolgd. Het OM zelf heeft een enorme verandering doorgemaakt door de regionalisering. Er zijn nu tien regioparketten, twee landelijke parketten, het FP en het LP, en een drietal landelijke onderdelen, het CVOM, het BOOM, en de Centrale Dienstverleningsorganisatie, het DVOM.

Natuurlijk gaat u andere accenten leggen dan uw voorganger. Kunt u hier al een tip van de sluier van oplichten?

Onder leiding van Harm Brouwer heeft het OM een flinke professionaliseringsimpuls gekregen, is er veel aan bestuurlijke verbinding gedaan en is de communicatie met de maatschappelijke omgeving verbeterd. Dat zijn belangrijke thema’s om de komende tijd mee verder te gaan.

In welke zin heeft uw laatste functie, hoofdofficier in Amsterdam, nieuwe inzichten opgeleverd die u als een betere voorzitter van het college zullen doen functioneren?

In een dynamische omgeving als Amsterdam heb ik gemerkt dat het belangrijk is om als OM dag in dag uit alert te zijn op wat er leeft. Je moet scherp zijn op je rol en verantwoordelijkheid, en die op passende wijze creatief invullen. Om toonaangevend te zijn in de uitoefening van je vak is het nodig bekend te zijn met de stad en actieve samenwerkingsrelaties op te bouwen en te onderhouden met de gemeente en de politie, ketenpartners, de advocatuur, en de rechtbank. Verder moet je als organisatie buitengewoon communicatief zijn en voortdurend laten zien en uitleggen waar je mee bezig bent. De afdeling voorlichting draait dan ook altijd op volle toeren. Ik ben buitengewoon trots op het hoge professionele niveau van de Amsterdamse Officieren. Er is een enorme betrokkenheid op 24/7 basis en er wordt op topniveau gepresteerd. Aan zo’n parket geef je met plezier leiding.

Als u niet bij het Openbaar Ministerie was terechtgekomen, waar had u dan willen werken?

Ik vind de advocatuur ook een fantastisch beroep. De advocaat en officier moeten elkaar maximaal scherp houden. Laat de vonken er maar afvliegen, maar blijf elkaar wel met respect behandelen. Scherp op de inhoud, zorgvuldig op de relatie dus.

Welk juridisch handboek raadpleegt u vaak?

In het boek “Openbaar Ministerie en Rechtshandhaving” van professor ‘t Hart staat een passage die nog altijd diepe indruk op mij maakt en voor mij een professionele leidraad is geworden. Die gaat over de eisen die de democratische rechtsstaat stelt aan de burger en nog meer de professional die verantwoordelijkheid draagt voor rechtshandhaving.

Welk arrest heeft het meeste indruk op u gemaakt?

Het vorig jaar gewezen zogeheten Rantsev arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geeft een heel belangrijke verdere verdieping van de rechten van slachtoffers van mensenhandel. Ook geeft het een belangrijke extra zorgplicht voor de overheid die met mogelijke slachtoffers wordt geconfronteerd. Vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van de landelijke Taskforce bestrijding mensenhandel heb ik die uitspraak met extra belangstelling gelezen.

En van welk arrest dacht u: daar ben ik het helemaal niet mee eens?

De Hoge Raad is niet voor niets ons allerhoogste rechtscollege. Als de Hoge Raad heeft gesproken hebben we het als professionals daarmee te doen. Het is dus zo bezien geen kwestie om het al dan niet met de Hoge Raad eens te zijn.

Welke theatervoorstelling/film/concert bezocht u het laatst?

De laatste film die ik zag was “Biutiful”. De film geeft een treurig beeld van de persoonlijke wereld van een mensenhandelaar. Een zorgzame vader en een uitbuiter tegelijkertijd.

Met wie zou u graag eens uit eten gaan?

Met Nicole, mijn echtgenote. Zij is een voortdurende optimistische stimulans voor mij geweest al die jaren. Zij is docent Engels op een gymnasium en maakt veel mee in haar baan. De afgelopen periode is nogal druk geweest, daarom moeten we snel weer eens samen uit eten!

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven