Mr. van de week: Jacques Dijkgraaf

Delen:

Jacques DijkgraafMr. van de week is Jacques Dijkgraaf (advocaat bij Advocatenkantoor Dijkgraaf). Dijkgraaf heeft 1 november 2010 de VARO, de vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs, mede opgericht. Hij is voorzitter van de vereniging.

Is het echt nodig, weer een nieuwe juristenclub?

Binnen het onderwijsrecht was in de vorige eeuw de juridische kennis vooral aanwezig binnen de (belangen)organisaties die in het onderwijsveld actief waren: vakbonden, organisaties van schoolbesturen en het departement. Vanaf het moment dat schoolbesturen meer zeggenschap kregen over de eigen gelden (de invoering van de lump sum bekostiging) werd dit rechtsgebied interessant voor advocaten en zelfstandig gevestigde juridisch adviseurs. Dit leidde in de afgelopen jaren tot een sterke groei van het aantal juristen dat op dit terrein actief is. Zo’n drie jaar geleden hebben we enkele bijeenkomsten georganiseerd teneinde die groep een platform te bieden elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Toen in de praktijk bleek dat er behoefte was aan die kennisuitwisseling hebben de initiatiefnemers besloten deze vereniging op te richten.

Hoe gaat u de band tussen de praktijk en de wetenschap versterken?

Er is al een groot aantal jaren een vereniging actief die aandacht heeft voor de wetenschappelijke en beleidsmatige invalshoek van het onderwijsrecht: De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR). Het bestuur van de VARO vindt het van groot belang dat de juristen uit de rechtspraktijk deze vereniging helpen versterken. Daartoe is het lidmaatschap van de NVOR een van de voorwaarden voor toetreding tot de VARO. In samenwerking met de wetenschappers en de beleidsmakers die in deze vereniging actief zijn willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijsrecht. Dat komt uiteindelijk ook ten goede aan de advisering aan individuele klanten.

Het onderwijs is een activiteit dat een groot deel van de overheidsmiddelen krijgt toegekend en waar iedere Nederlander meerdere jaren bij betrokken is. Een activiteit die zo veel mensen aangaat verdient de aandacht van de praktijkjurist en van de wetenschap.

Wat zijn de hot items in onderwijsrechtland?

Dit is sterk afhankelijk van het perspectief van de deelnemers. Voor de studenten zijn dat de plannen met betrekking tot de studiebeurs. Voor de ouders zijn dat vragen over het kunnen vinden van de goede school voor de kinderen. Voor docenten zijn dat de in het vooruitzicht gestelde prestatiebeloningen. De sector is zo omvangrijk en divers dat er altijd in enig deel van onderwijsland wel een hot item te vinden is.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

De onlangs overleden Loek Hulsman, in de jaren zeventig en tachtig hoogleraar Strafrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij stelde aan de orde dat een belangrijk doel van het strafrecht (gedragsverandering) met de gehanteerde repressieve middelen maar in zeer beperkte mate werd bereikt. Hij onderzocht of er met andere interventies (bijvoorbeeld het belonen van goed gedrag) meer resultaten te behalen vielen.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Het principe van de redelijkheid en billijkheid als vastgelegd in artikel 3:12 en 6:2 BW.

Welk wetsartikel het slechtst?

Geen.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Ik heb ooit voor een geestelijk zeer beperkte man met een chronisch nieraandoening, die door zijn gedragsaandoening uit het ziekenhuis was gezet (hij verstoorde de behandeling tijdens de nierdialyse voortdurend), bewerkstelligd dat hij toch in een ander ziekenhuis kon worden behandeld.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl.

Welk boek las u het laatst?

‘Lustrum’ van Robert Harris. Het tweede deel van een trilogie over Cicero.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met John Rawls, de filosoof die een politiek toepasbare rechtvaardigheidstheorie ontwikkelde.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven