Mr. van de week: Max den Blanken

Delen:

Max den BlankenMr. van de week is Max den Blanken, strafrechtadvocaat bij JSTW Advocaten in Amsterdam. Den Blanken uitte op Twitter zijn ongenoegen over een arrest van het gerechtshof in Amsterdam. Het hof zegt dat politie tijdens een verhoor als laatste redmiddel de verdachte met een verzonnen buit (een enveloppe met 1200 euro) om de tuin mag leiden.

Uit het arrest van het gerechtshof: Het hof is van oordeel dat het als laatste redmiddel met in achtneming van proportionaliteit en subsidiariteit louter meedelen van een fictieve buit aan de verdachte in het verhoor geoorloofd is en dat resultaat, het nadien ter sprake brengen, een vrije keuze van de verdachte is zodat dit gesprek in beginsel voor het bewijs gebezigd mag worden. Waarom vindt u het verzinnen van een buit niet geoorloofd?

Misleiding is in strijd met het pressieverbod (29 Sv) en het recht op een eerlijk proces. De informatiepositie van een verdachte is zwak. Bij het voeren van zijn verdediging moet de verdachte uit kunnen gaan van de juistheid van de mededelingen die de politie hem doet. Dat is een principekwestie. Het hof nuanceert dit principe, omdat er met ‘de grootst mogelijke zorgvuldigheid…’, enzovoorts. Dan is dat principe dus niks waard gebleken.

En welke sanctie zou daar op moeten staan? OM niet-ontvankelijk?>

Deze misleiding was geen vergissing – maar een vooropgezet plan. Dat maakt deze zaak zo ernstig. De beginselen van een behoorlijke procesorde zijn in het geding, dus de zwaarste sanctie – niet-ontvankelijkheid – lijkt mij inderdaad passend. De Hoge Raad houdt niet van het sanctioneren van onrechtstatelijk gedrag. Daar ligt een belangrijke taak voor de advocatuur. Door principiële, goed onderbouwde verweren te blijven voeren. Het is mijn overtuiging dat de Hoge Raad vroeg of laat weer gevoelig wordt voor rechtstatelijke argumenten.

Het ging hier wel om een gewelddadige roofoverval bij iemand thuis. Hebben het OM en de politie dan meer speelruimte?

Zeker. In zware zaken hebben politie en OM juist ongelofelijk veel speelruimte. Sla de wet er maar op na: stelselmatige observatie, pseudokoop, deals met kroongetuigen, allemaal wettelijk geregeld. Toch wordt steeds naar nieuwe opsporingsmethoden gezocht – buiten de wetgever om. Daarbij moeten de bestaande grenzen in acht worden genomen, anders is het hek van de dam. Rechters moeten daar scherp op zijn. Neem de dynamische verkeerscontrole. Eerst zogenaamd vol waarborgen ingezet, nu een rechtvaardigingsgrond om iedere auto die de politie interessant vindt te controleren. Onder de vlag van de verkeersveiligheid. Dat is misbruik van bevoegdheid, daar zou de Hoge Raad korte metten mee moeten maken.

Iets anders: er duiken steeds meer berichten op dat strafrechtadvocaten de tent moeten sluiten door de bezuinigingen op de rechtsbijstand. Kunt u het hoofd nog boven water houden?

Jawel, maar het houdt niet over. Strafrecht is voor liefhebbers, het is een leuke beroepsgroep.

Waar of niet waar: in Nederland hangt steeds meer een law-and-ordersfeer en rechters gaan daar in mee.

Rechters toetsen aan de wet. De wetgeving beweegt die kant op en dus rechters ook. Dat is hun taak. Soms mis ik de principiële discussie wel in de rechtszaal. Mijn indruk is dat veel rechters afhaken wanneer een advocaat over vormverzuimen begint. Terwijl die verweren juist worden gevoerd in de principiële zaken. Ik heb veel respect voor rechters die stelling durven nemen, ook als ik daardoor ongelijk krijg.

Als u het voor het zeggen had dan?


Zouden rechters en officieren van justitie de ondersteuning krijgen die ze verdienen.Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?Toen ik pas net advocaat was, casseerde de Hoge Raad een zaak waarin ik in hoger beroep had opgetreden. In de motivering nam de Hoge Raad een deel van mijn pleitnota over. Kennelijk konden ze zich in mijn woorden vinden. Het was puur een juridische kwestie – voor mijn cliënt stond er niet veel op het spel. Toch gaf het veel voldoening.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn kantoorgenoot Pim Scholte is elke dag bezig om juridisch beter te worden, dat werkt aanstekelijk.

Als u uw buurmeisje van 6 moet uitleggen wat uw werk inhoudt, wat zegt u dan?


Ik help boeven uit de gevangenis te blijven.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Ik gebruik de app Feedly om jurisprudentie bij te houden. Interessante uitspraken deel ik via twitter (@maxdenblanken), whatsapp of per e-mail.

Welk boek las u het laatst?

De Stamhouder van Alexander Münninghoff.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Hans Klok, dat is mijn beste kans op een snelle ontsnapping.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven