Mr. van de week: Mieke Olaerts

Delen:

‘Ondernemingskamer pijler onder concurrerend vermogen’

Mieke OlaertsMr. van de week is Mieke Olaerts. Zij is benoemd tot bijzonder hoogleraar Comparative Company Law aan Maastricht University. Olaerts studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht en is universitair hoofddocent bij de capaciteitsgroep Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht.

Binnen het ondernemingsrecht is governance zeer actueel, zie bijvoorbeeld de ophef rond de beloning van de bestuurders van ABN Amro dit voorjaar. Welke les kunnen we uit die affaire trekken?

De affaires en maatschappelijke verontwaardiging omtrent beloningen van bestuurders illustreren dat de juridische realiteit kan conflicteren met de publieke opinie. Contractuele afspraken uit het verleden passen vaak niet in het veranderde tijdsgewricht. Het recht en de regelgeving dienen hier flexibel mee om te gaan.

Over welke governanceproblemen zullen in Nederland juridische conflicten ontstaan?

Belangrijke onderwerpen die in de toekomst uitgediept moeten worden, zijn onder meer de rol van de overheid als aandeelhouder, de invloed van publieke belangen op ondernemingen en de interne governancestructuur, en de rol van niet-uitvoerende bestuurders.

Hoe concurrerend is het Nederlands vennootschapsrecht?

Wanneer we kijken naar het aantal buitenlandse ondernemingen dat zich in Nederland vestigt – denk bijvoorbeeld aan Fiat Chrysler, Gucci destijds en Starbucks – dan staat het concurrerend vermogen van het Nederlandse vennootschapsrecht er niet slecht voor. Vaak zijn de redenen voor het kiezen voor Nederland overigens niet enkel vennootschapsrechtelijk gerelateerd, maar spelen ook fiscale overwegingen een belangrijke rol. De herziening van het Nederlandse BV-recht heeft er voor gezorgd dat Nederland ook op dat punt weer kan concurreren. De gespecialiseerde rechter in de vorm van de Ondernemingskamer is ook een pijler in het concurrerend vermogen van het Nederlandse vennootschapsrecht.

Hebben wij voldoende aan het huidige arsenaal aan rechtspersonen?

De Nederlandse wetgeving biedt tot op zekere hoogte de flexibiliteit die nodig is. Dit neemt niet weg dat regelingen uiteraard kunnen worden verbeterd of vernieuwd. Zo bevat de regeling voor de personenvennootschappen bijvoorbeeld wat archaïsche bepalingen die niet altijd eenvoudig zijn toe te passen in de hedendaagse praktijk.

Als u het voor het zeggen had dan?

Zou er meer tolerantie zijn. Zou leven en laten leven het devies zijn, zonder dat mensen elkaar veronachtzamen. Zou meer tijd worden besteed aan het coachen van studenten op zo’n manier dat zij het meeste uit zichzelf halen én willen halen.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

De verdediging van mijn proefschrift en deze leerstoel zijn voor mij belangrijke momenten in mijn carrière. Echter, het aangaan van nieuwe uitdagingen en het samenwerken met inspirerende mensen vormen voor mij de belangrijke hoogtepunten.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Inspiratie komt voor mij van verschillende bronnen. Daarbij gaat het vaak om collega`s in binnen- en buitenland. Bij de een doe ik inspiratie op voor het geven van colleges, bij de ander voor de schrijfstijl. Weer een ander inspireert mij op het gebied van intermenselijke vaardigheden.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Het mooiste artikel is voor mij artikel 6:162 BW: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” Niet zozeer vanwege de wettekst, maar veeleer omwille van de fascinerende lijn aan jurisprudentie die er achter ligt.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl en legal intelligence, al is dat laatste meer een databank dan een juridische website.

Welk boek las u het laatst?

De waarheid over de zaak Harry Quebert van Joël Dicker: een verrassend verhaal dat blijft boeien tot het einde. Tussendoor heb ik De Zwemmer gelezen van Joakim Zander, een oud collega en vriend.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Liever niet. Als het moet, dan met iemand met de karaktertrekken zoals die van mijn ouders of mijn (co-) promotoren. Ze kunnen de wereld relativeren en hebben het vermogen om van het leven één groot feest te maken.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven