Mr. van de week: Miriam Kullmann

Delen:

Miriam KullmannMr. van de week is Miriam Kullmann. Op woensdag 15 april 2015 verdedigt zij haar proefschrift over ‘de handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Kullmann is sinds januari tijdelijk als onderzoeker verbonden aan de Faculty of Law van Lund University (Zweden) en werkt daarnaast als universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University en als onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Werknemers die over de grens werkzaam zijn, hebben die vooral met nationale regels, of ook met EU-wetgeving te maken?

Met zowel nationale als ook EU-regels, al zullen werknemers die over de grens werken zich daarvan niet altijd bewust zijn. Een groot probleem lijkt te zijn dat werknemers die tijdelijk grensoverschrijdend werkzaam zijn veelal slecht of helemaal niet op de hoogte zijn van hun rechten die zij ontlenen aan het EU-recht. Dit heeft tot gevolg dat privaatrechtelijke en publiekrechtelijke handhaving dan wel handhaving door de sociale partners van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden waar werknemers op grond van EU-regels recht op hebben moeilijk is.

Vallen deze werknemers tussen de wal en het schip? Of worden hun rechten net zo goed bewaakt als van iemand die dichtbij huis werkt?

Of de rechten van grensoverschrijdende werknemers net zo goed worden bewaakt als van iemand die dichtbij huis werkt hangt voornamelijk af van de duur dat een buitenlandse werknemer in een ander land werkt. Hoe langer iemand in een ander land werkzaam is, hoe meer hij af zal weten van de toepasselijke regels en hoe hij deze kan handhaven. Problematisch, vanuit handhavingsperspectief, zijn vooral werknemers die slechts voor een korte(re) tijd in een ander land werkzaam zijn. Zij zijn veelal minder bekend met het toepasselijke arbeidsrecht en vaak ook minder geneigd om op te komen voor hun rechten uit angst om bijvoorbeeld hun baan te verliezen.

Wat heeft uw interesse voor dit onderwerp gewekt?

Met mijn persoonlijke “Europese” achtergrond heeft de wisselwerking tussen EU-recht en nationaal (arbeids)recht in het algemeen, en grensoverschrijdende werknemersmobiliteit in het bijzonder, altijd mijn interesse gehad. Juist de moeilijkheden die zich voordoen in het kader van de Europese interne markt en het toepassen van het nationale arbeidsrecht zijn bijzonder interessant.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Op dit moment is dit zeker de promotie die woensdag zal plaatsvinden. Maar er komen in de toekomst hopelijk nog meer hoogtepunten in mijn juridische carrière.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mensen die ik als onderzoeker tegenkom in binnen- en buitenland die mij uitdagen om verder te denken en te kijken of een onderwerp op een andere manier te benaderen. Kijkend naar wat inspirerend is hoort daar zeker het Europese en rechtsvergelijkende arbeidsrecht bij.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.eur-lex.eu

Welk boek las u het laatst?

Owen Jones, The Establishment. Ik lees op dit moment Capital van Thomas Piketty.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Ik moet er niet aan denken vast te zitten in een gevangeniscel en ik hoop dat het nooit zover komt. Ik zou mijn recht om gebruik te kunnen maken van het vrij verkeer (van werknemers) binnen de Europese Unie toch erg gaan missen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven