Mr. van de week: Paul Goedvolk

Delen:

Paul GoedvolkMr. van de week is Paul Goedvolk (partner bij Eversheds Faasen). Goedvolk is per 1 oktober jl. als notaris gevestigd in Rotterdam bij Eversheds Faasen.

Een groot kantoor dat investeert in een notarispraktijk, dat is opmerkelijk nieuws?

Juist de toenemende groei van Eversheds Faasen als totale organisatie en de sterke groei in de bestaande notariële praktijk in het bijzonder, zijn de aanleiding geweest om het notariaat van Eversheds Faasen met mijn komst verder uit te breiden. Opmerkelijker is wellicht dat Eversheds Faasen in de huidige economie durft te investeren in een vastgoedpraktijk. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Eversheds Faasen graag anticyclisch werkt en denkt. Met een toenemende vraag van cliënten op de gebieden van duurzame energie en zorg wordt het fundament daarvoor binnen Eversheds Faasen met de komst van een vastgoednotariaat verder verstevigd. Meer in algemene zin zal de uitbreiding van het notariaat de praktijk van Eversheds Faasen in zijn geheel verder verstevigen.

In het persbericht wordt u geroemd om uw vakmanschap en integriteit. Het klinkt alsof dit verrassende eigenschappen voor een notaris zijn.

Het is geenszins als verrassing bedoeld. In een tijd waarin de integriteit van het ambt en het vakmanschap van de notaris nog al eens ter discussie staan, moet je als notariaat geen gelegenheid ongebruikt laten om aan te geven dat onder andere daar je toegevoegde waarde schuilt. Dat Eversheds Faasen mij deze eigenschappen in het bijzonder toedicht in de uitvoering van mijn praktijk, is natuurlijk een mooi compliment.

Vorige week congresseerde uw beroepsorganisatie over deontologie, onder het motto ‘De Goede Notaris’. Wat houdt ‘goed’ voor u in?

Het congres ging inderdaad over plichtenleer en meer in het bijzonder over de notariële beroepsplichten. Kernwaarden die het bestaan van een notariaat rechtvaardigen. ‘Goed’ in dit verband houdt voor mij in dat je als notaris, ondanks de huidige maatschappelijke ‘tegenwind’ in een zich snel veranderende maatschappij, in staat bent je vanuit deze kernwaarden te blijven onderscheiden van andere ‘kapers op de kust’ en van meerwaarde te kunnen zijn voor cliënt en maatschappij. Hoogdravend wellicht, maar meer dan ooit realiteit.

U gaat vooral actief worden op het terrein van het vastgoed. Anticyclisch lijkt ons een understatement.

Ik verwijs gemakshalve naar mijn antwoord op de eerste vraag.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Het antwoord is wellicht wat belegen, maar daardoor niet minder waar. Het werken in teamverband met creatieve, enthousiaste en gepassioneerde juristen, die elkaar uitdagen en stimuleren om de dienstverlening verder te optimaliseren.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 3:3 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Welk wetsartikel het slechtst?

Geen idee.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn benoeming tot notaris op 15 juni 2007.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

legalintelligence.nl

Welk boek las u het laatst?

‘Biografie’ van Luns.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Cruijff en een bal.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven