Mr. van de week: Peter Pulles

Delen:

Peter PullesMr. van de week is Peter Pulles. Pulles is per 1 augustus 2010 de nieuwe president van de rechtbank Roermond. Hij is bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar en volgt hiermee Betteke Boogaard-Derix op, die president van het hof Den Bosch is geworden.

U was werkzaam als strafsector-voorzitter in Amsterdam. U stapt over van de grootste rechtbank van het land naar een van de kleinere. Is dat een grote verandering ?

In grootte van de organisatie zeker, met alle voor- en nadelen van dien. Maar er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Dat heeft te maken met de aard van rechtspraak die maakt dat de wijze waarop het werk wordt georganiseerd in het land erg op elkaar lijkt. Ook de ´collegiale cultuur´. Nadeel van een kleinere rechtbank is de ‘kwetsbaarheid’. Als een ervaren rechter vertrekt dan is dat eerder een probleem dan in een grote rechtbank. Dit is een reden waarom de 19 rechtbanken gaan fuseren naar 10.

U bent nu al bijna 10 jaar manager. Bent u het inhoudelijke werk niet erg gaan missen?

Ik ben in hart en nieren rechter maar heb bewust gekozen om bestuurlijke taken op mij te nemen. Zo kan ik een bijdrage geven aan een betere organisatie, waardoor mijn collega’s hun werk goed kunnen doen. Bovendien kan ik ervoor zorgen dat tegelijkertijd met de noodzakelijke verzakelijking van de rechterlijke organisatie, het rechterlijk werk daarin centraal blijft staan. Besturen is een ander, ook boeiend vak. Ik heb nu minder tijd voor het rechterswerk, ik ben het wel blijven doen. Ook als president zal ik inhoudelijk werken. Het is belangrijk voeling te blijven houden met de praktijk.

De rechterlijke macht is volop in beweging. Als u over tien jaar moet terugkijken, wat zal dan de belangrijkste verandering zijn?

Afgezien van de reorganisatie samenhangend met de gerechtelijke kaart, de digitalisering van de Rechtspraak. Dat staat na een bescheiden aanloop in de afgelopen jaren, eigenlijk nog in de kinderschoenen. De Rechtspraak staat daarin overigens niet alleen. De toegang tot de rechter zal digitaal worden ontsloten, rechters zullen steeds gebruiksvriendelijker digitaal kunnen werken. Denk ook aan (video)communicatie. De geschiedenis leert dat de praktijk technische ontwikkelingen volgt.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn inspiratie strekt zich verder uit dan de juristerij. Mensen met maatschappelijke betrokkenheid, inzet voor de publieke zaak en een gefundeerde visie daarop, spreken mij aan. Inzichten en concepten die mens en maatschappij verder helpen. Voorbeelden te over. Recent, daargelaten of ik het op alle fronten met hen eens ben: Guy Verhofstadt en Hans van Mierlo. Uit de juridische wereld: professor Jan Leijten, van wie ik nog college heb gehad.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

In deze tijd kan het geen kwaad om het belang van de grondrechten te benadrukken. Allemaal, hoewel er voor mij een rangorde in zit. Mij valt wel op dat sommigen in het publieke debat het wezen van de grondrechten nog wel eens miskennen. Er bestaat een zeker risico van inflatie van de betekenis ervan.

Welk wetsartikel het slechtst?

In de actualiteit gaat het de laatste tijd vaker over de rechtstaat, die moet beschermen tegen onveiligheid en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Daar bestaat spanning tussen. Bijvoorbeeld cameratoezicht op straat. Beide kwesties zijn van groot belang, al vraag ik mij, met anderen, soms wel eens af of de ‘veiligheidswetgeving’ niet deels onnodig en wat te symbolisch is.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

De strafzaak waarbij ik als Rotterdamse RC een actie van de politie onrechtmatig heb geoordeeld. De politie had, om een beslissing uit te lokken, preventief gefouilleerd, zonder redelijk vermoeden van schuld. De zaak is uiteindelijk gevolgd door een wetswijziging.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl.

Welk boek las u het laatst?

‘The selfish genes’ van Richard Dawkins.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Ik ben er tot nu toe in geslaagd aan de goede kant van de tralies te blijven. Het is mijn bedoeling dat zo te houden.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven