Mr. van de week: prof. Cees Flinterman

Delen:

Cees FlintermanMr. van de week is prof. Cees Flinterman (honorair hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht). Flinterman heeft 1 januari jl. zitting genomen in een van de belangrijkste mensenrechtencomités van de Verenigde Naties, het VN mensenrechtencomité (Human Rights Comittee).

Vier jaar geleden zei u in Mr. “Ik geloof in de Verenigde Naties.” Dit lidmaatschap is een nieuw bewijs van deze overtuiging, lijkt ons.

Zonder meer. Ik beschouw het als een groot voorrecht dat ik mijn werk op het terrein van de rechten van de mens binnen de VN kan voortzetten.

Wat moeten we ons voorstellen bij uw werk voor dit mensenrechtencomité?

Dit werk brengt mij een keer per jaar naar New York en twee keer naar Geneve voor zittingen van het comité. Elke zitting duurt drie weken en wordt voorafgegaan door een werkgroepzitting van een week.

Wat zijn precies de taken en bevoegdheden van dit comité?

Het comité houdt toezicht op de naleving van het VN Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten(New York, 1966) dat door 167 staten is bekrachtigd. Staten leveren regelmatig rapporten in die door het comité worden besproken en van commentaar en aanbevelingen voorzien. Daarnaast onderzoekt het comité individuele klachten; 135 staten hebben de bevoegdheid daartoe van het comité erkend.

Welke invloed zal dit hebben op uw werk in Nederland?

Ik hoop vele juristen, aanstaande juristen (studenten)en anderen voor het belangrijke werk van het comité te interesseren.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat zijn visionaire juristen en anderen geweest, zoals Eleanor Roosevelt, mijn Leidse hoogleraar Van Panhuys en mijn Maastrichtse collega Theo van Boven.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1 Grondwet, zonder meer een hoeksteen van onze rechtsorde.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 120 Grondwet; het toetsingsverbod van formele wetgeving is volstrekt achterhaald.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

De unanieme aanvaarding van het Facultatief Protocol bij het VN verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) door de Algemene Vergadering van de VN in 1999. Bij de onderhandelingen over dit Protocol was ik intensief betrokken.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

De uitstekende website van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht die een wereldwijde reputatie heeft.

Welk boek las u het laatst?

Pascal Mercier, Night Train to Lisbon.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Nelson Mandela. Van hem zou ik kunnen leren hoe ik het kan uithouden en hoe ik mij kan voorbereiden op een belangrijke rol in de samenleving na de cel.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven