Mr. van de week: Ruth de Bock

Delen:

‘Misschien is de onrust binnen de rechtspraak een groeistuip’

Ruth de BockMr. van de week is Ruth de Bock. Zij is raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam, en is per 1 februari benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Gefeliciteerd! Is dit het hoogtepunt van uw carrière?

Absoluut! Het is een hele mooie functie, waar ik me zeer op verheug.

Hoe wordt iemand advocaat-generaal bij de Hoge Raad? Word je daarvoor gevraagd? Of moest u solliciteren?

Allebei: ik ben gevraagd te solliciteren en heb vervolgens verschillende sollicitatierondes doorlopen.

Wat is het belangrijkste dat u wilt bereiken als AG?

Kwalitatief goede rechtspraak – in al haar dimensies: ambachtelijkheid, effectiviteit en rechtvaardigheid.

De juridische actualiteit. In 2015 schreef u het preadvies ‘Een model voor inhoudelijke kwaliteit van rechterlijke beslissingen’. Wat is in dat verband uw visie op de huidige onrust binnen de rechterlijke macht, en het wantrouwen van rechters tegen de Raad voor de rechtspraak? Lijdt de kwaliteit van rechtspraak hieronder?

Op dit moment nog niet. Maar een vertrouwensbreuk tussen rechters en Raad voor de rechtspraak (maar ook tussen rechters en gerechtsbesturen), kan het functioneren van rechters op termijn wel negatief beïnvloeden. In een organisatie waar wantrouwen en vervreemding heersen, is er geen plaats voor inspiratie en vernieuwing. Bestuurders hebben de taal van rechters te lang niet gesproken. Anderzijds moeten rechters inzien dat de tijd van vrijblijvendheid definitief voorbij is. Misschien is de onrust een groeistuip, een onvermijdelijke fase in een proces van een volwassen wordende rechterlijke organisatie, die op zoek is naar een nieuw evenwicht.

Als u het voor het zeggen had dan?

Dan zou ik de toegankelijkheid van rechtspraak tot prioriteit maken en proberen de hoge kosten die verbonden zijn aan procederen omlaag te brengen. Rechtspraak dreigt onbetaalbaar te worden voor het maatschappelijke middenveld.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Jan Vranken en Leo Damen. Niet alleen omdat ze allebei in staat zijn over de moeilijkste onderwerpen glashelder te schrijven, maar ook vanwege hun unieke bijdrage aan de rechtsontwikkeling.  Jan Vranken omdat hij heeft uitgelegd wat rechtsvinding inhoudt. Dat rechtspreken altijd kiezen is, is door niemand zo overtuigend en begrijpelijk uiteengezet als door hem. Het beeld dat Vranken schetst van de gereedschapskist van de rechter en van de wisselwerking tussen feiten en rechtsregels, kan generaties rechters houvast bieden bij het rechterlijk werk.
Leo Damen omdat hij ons met niet aflatende inzet heeft voorgehouden dat – in mijn woorden – het bestuursrecht dienend moet zijn aan de burger. Het is heel jammer dat hij gestopt is met zijn annotaties in Ars Aequi; wie neemt zijn rol als luis in de pels over?

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Heel saai: www.rechtspraak.nl.

Wat weten mensen niet van u, wat wel interessant is?

Tja, wat is interessant voor ‘de mensen’. Dat ik niet alleen jurist ben maar ook filosofie heb gestudeerd? Of dat ik al vele jaren met plezier in het Noorden woon en in de Randstad werk, waardoor ik ook in dit opzicht gedwongen word om alles steeds ook van een andere kant te bekijken?

Als u uw 6-jarige buurmeisje uitlegt wat uw werk inhoudt, wat zegt u dan?

Dat ik adviseur word bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland. Waarschijnlijk kijkt ze dan nog steeds glazig en dan zeg ik dat ik naar de Koning ga, dat weet haar belangstelling vast te wekken!

Welk boek las u het laatst?

Soms stuit je in de ramsj bij toeval op een pareltje, dat was onlangs Hemel die nergens ophoudt van Marlen Haushofer. Een prachtige en ontroerende autobiografie, waarin de jonggestorven Haushofer haar jeugdjaren in de Oostenrijkse bergen beschrijft. Opeens begrijp je haar bekende meesterwerk Die Wand ook veel beter.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven