Mr. van de week: Theo Simons

Delen:

Theo SimonsMr. van de week is Theo Simons. Hij is president van de Centrale Raad van Beroep die dit jaar op donderdag 24 mei de jaarvergadering van ‘The Association of European Administrative Judges’ (AEAJ) verzorgt. Ter gelegenheid van deze bijeenkomst organiseert de Centrale Raad van Beroep in samenwerking met de Universiteit Utrecht ook een symposium met als onderwerp ‘An effective remedy in administrative cases’.

Wat is het belang van de AEAJ?

De AEAJ is een organisatie van voornamelijk (bestuurs)gerechten en (bestuurs)rechters die in eerste aanleg en op het tussenniveau van het hoger beroep oordelen. Zij is daarmee een platform voor de uitwisseling van “best practices” voor de bestuursrechtspraak anders dan in hoogste instantie.

Gaat zo’n vergadering vooral om gedachtenuitwisseling of streeft men echt naar een gedeelde visie?

Er wordt ook gezocht naar een gezamenlijke visie. Dit keer over het streven naar finale geschilbeslechting.

De Nederlandse wetgever heeft de bestuursrechters de opdracht gegeven meer aan finale geschillenbeslechting te doen. Wat vinden buitenlandse rechters van deze ontwikkeling?

Op dit punt is de ontwikkeling heel verschillend. Dat heeft voor een deel met de (proces)wetgeving en het beschikbare instrumentarium te maken maar ook met de rechterlijke attitude. Internationaal zie ik wel een ontwikkeling naar (veel) meer finaliteit, ook in landen waar het vernietigingsberoep (nog) centraal staat.

Wat vindt u eigenlijk van het kabinetsplan om de drie hoogste bestuursrechtcolleges samen te voegen?

Ik ben daar, onder meer uit een oogpunt van zichtbare en transparante rechtseenheid, een voorstander van. De vormgeving, ook in institutionele zin, is aan de politiek.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Er zijn er twee: het tot stand komen van het uniforme bestuursprocesrecht in 1994 waar ik als wetgever aan heb gewerkt en mijn benoeming tot president van de Centrale Raad van Beroep in 2008.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1 van de Grondwet.

Welk wetsartikel het slechtst?

De artikelen 4:17 tot en met 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht (de regeling van de dwangsom bij niet tijdig bestuurlijk beslissen). Een ramp voor de praktijk en contraproductief.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.curia.europa.eu.

Welk boek las u het laatst?

Mélodie d’ámour van Margriet de Moor.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Astrid Joosten (om, in alle rust, eindelijk een echt goed TV-programma over recht en rechtspraak te bedenken).

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven