Mr. van de woensdag: dr. Michiel van Emmerik

Delen:

Michiel van EmmerikMr. van de dag is dr. Michiel van Emmerik (hoofddocent Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden). Hij is lid van een onderzoeksteam van Leidse onderzoekers, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de effecten van de laatste grondwetsherziening van 1983 gaat evalueren. Het onderzoek gaat waarschijnlijk een leidraad vormen voor de binnenkort in te stellen Staatscommissie Grondwet die voorstellen gaat formuleren voor mogelijke aanpassingen van de Grondwet. Ook zal op basis van het onderzoek een brede bevolkingsenquête naar de maatschappelijke betekenis van de Grondwet onder de Nederlanders worden gehouden.

‘t Is heel wat. En dat allemaal in een half jaar! Alle verloven ingetrokken?

Nee, zeker niet, onze afdeling heeft veel ervaring met dergelijke onderzoeken en een relatief groot aantal collega’s zal er onder leiding van prof. Barkhuysen en prof. Voermans aan meewerken.

Wat was eigenlijk de belangrijkste verandering in 1983?

De toevoeging van de zogenaamde sociale grondrechten, zoals de bevordering van een voldoende schoon leefmilieu. Maar het onderzoek betreft niet alleen veranderingen die in 1983 ingevoerd zijn. We zullen de huidige Grondwet over de volle breedte onder de loep nemen.

Graag een voorschotje op de uitkomsten: is de doelstelling van wetgever gerealiseerd?

Tja, het is moeilijk om op de uitkomsten vooruit te lopen. Destijds is men er wel in geslaagd de Grondwet te ontdoen van alllerlei onnodige bepalingen. Dit paste in ieder geval bij een van de doelstellingen, de zogenoemde deconstitutionalisering. Over ruim een half jaar kunnen wij u meer vertellen, ook over de andere doelstellingen.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Paul Scholten, Amsterdams hoogleraar, die een prachtig standaarddeel schreef voor de Asser-serie waarin hij zich op zeer inspirerende wijze buigt over het probleem van de rechtsvinding en de taak van de jurist.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 3 van het Kinderrechtenverdrag: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, (…) vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 120 van de Grondwet: het verbod voor rechters om wetten aan de Grondwet te toetsen.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Tot nu toe: mijn promotie.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens www.echr.coe.int alsmede (ex aequo) www.overheid.nl.

Welk boek las u het laatst?

‘Een gelukskind, van Auschwitz tot het Hooggerechtshof’. Een aangrijpend boek van Thomas Buergenthal (Amerikaans lid van het Internationaal Gerechtshof en een gerenommeerd deskundige op het terrein van de mensenrechten) vanaf zijn geboorte tot aan zijn benoeming in het Internationaal Gerechtshof.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Interessante gedachten komen bij mij op. Als voetballiefhebber denk ik aan Johan Cruyff, maar in het kader van dit onderzoek zou Thorbecke, een belangrijke grondlegger van de grondwetswerziening van 1848 een nog geschiktere celgenoot zijn, al heeft Cruyff natuurlijk wel overal verstand van.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven