Mr. van de week: Claudia Berghout

Delen:

Foto Claudia Berkhout

Mr. van de week is Claudia Berghout. De advocate van Advocatenkantoor Berghout (Rijswijk) vertegenwoordigt acht striptekenaars die zijn gedupeerd door het faillissement van het Museum Strips! in Rotterdam. De tekenaars moeten aan de curator 75 euro betalen om de tekeningen terug te krijgen die ze in bruikleen hebben gegeven.

75 euro om je eigen tekeningen terug te krijgen: dat klinkt absurd. Hoe zit de zaak juridisch in elkaar?
In o.a. een uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 15 september 2010 is uitgemaakt dat een beroep op afgifte van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen buiten faillissement geldend kan worden gemaakt.  De kosten van de door de curator verrichte werkzaamheden ter uitlevering van deze goederen moeten volgens de rechtbank doorberekend aan de individuele eigenaar. Kosten gemaakt ter beoordeling van de validiteit van verzoeken tot afgifte komen voor rekening van de boedel.

In casu betreft het tekenaars die kosteloos hun tekeningen aan het museum ter beschikking hebben gesteld. Voorts heb ik van een lid van de Raad van Toezicht van het museum, Robert van der Kroft, genomineerd voor de titel ‘Stripmaker des Vaderlands’ en tekenaar van Sjors en Sjimmie, begrepen dat de directeur van het museum, toen het faillissement aanstaande was, heeft uitgezocht welke tekeningen aan welke tekenaars toebehoorden. Voordat de curator werd benoemd, heeft Van der Kroft zelf zijn tekeningen kosteloos bij het museum opgehaald. Aan enkele kunstenaars zijn tekeningen kosteloos toegezonden.

Na benoeming van de curator door de rechter-commissaris is een afkoelingsperiode van twee maanden ingesteld, waarin derden hun eigendom niet mogen opeisen. De curator heeft de tekenaars aangeschreven. Zij dienden hun eigendomsrecht over te dragen aan het museum, dan wel 75 euro te betalen om hun tekeningen terug te krijgen en bewijs van hun eigendomsrechten te overleggen. Tekenaars dienden hun kunstwerken zelf op te halen en ter plekke te identificeren.

Ik vind het absurd dat de curator voor  ‘zijn werkzaamheden’ kosten in rekening brengt. Het gaat in totaal om zo’n 40 tot 45 tekenaars, dat levert dus aardig wat op voor de curator. Voor de tekenaars is dit zuur, omdat zij – anders dan het geval was in de uitspraak van de Rechtbank Haarlem – geen commerciële partij zijn.

De rechtsfiguur van bruikleen, daar horen we niet zo vaak over.
In de kunstwereld is vaker sprake van bruikleen. Musea die niet draagkrachtig zijn, hebben dankzij bruikleen kunstwerken om tentoon te stellen en kunstenaars krijgen een mogelijkheid om hun kunstwerken aan het publiek te laten zien. Het museum heeft geen kosten en de kunstenaar blijft eigenaar van zijn kunstwerk.

Wat kunt u voor de striptekenaars doen?
Ik heb een klacht ingediend bij de rechter-commissaris. Deze heeft geoordeeld dat de kosten redelijk zijn. Onbegrijpelijk wat mij betreft. Ik vermoed dan ook dat er geen geld in de boedel zit. Er rest nog een kort geding.

Hoe bent u in beeld gekomen bij de tekenaars?
Een oud-cliënt, Marc Scherbateyev (in overleg met hem vermeld ik hier zijn naam), behoort tot de groep tekenaars die tekeningen in bruikleen aan het museum heeft gegeven.

Als u het voor het zeggen had dan?
Wat ik zou willen veranderen? Veel! Een voorbeeld: bij de Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming zou meer aandacht moeten komen voor de begeleiding van ouders, van wie een kind onder toezicht wordt gesteld en/of uit huis geplaatst.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
Het hebben van een eigen kantoor.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Gerard Spong. Ik heb hem als gerechtssecretaris op zitting meegemaakt en heb veel waardering voor het gemak waarmee hij bij het pleiten van de jurisprudentie gebruik maakt. Die waardering is alleen maar toegenomen door het interview in de Volkskrant van 12 augustus 2017 waaruit ik heb opgemaakt dat hij nog steeds iets van idealisme in zich heeft.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?
Mijn liefde voor voetbal. Ik voetbal zelf niet, maar houd wel alles bij. Ook de buitenlandse competities.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?
www.rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?
Inleiding Sport & Recht van Marco Mosselman.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Niemand.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven