Mr. van de week

Nathalie van Waterschoot over haar voorzitterschap van de NVvR

Nathalie van Waterschoot (Foto: Janita Sassen - Bureau voor de rechtspraak)

Mr. van de week is Nathalie van Waterschoot. Zij is rechter in Amsterdam en sinds 24 september voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Waarom heeft u de uitdaging aangenomen om voorzitter te worden?
Ik ben enkele jaren kwaliteitscoördinator geweest in de rechtbank Amsterdam. In die functie was ik vooral beleidsmatig en organisatorisch werkzaam. Ik zet me graag in voor het bewaken en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van ons werk. Gelet daarop was de stap naar bestuurslid van de NVvR een logische. Toen ik deze zomer de gelegenheid kreeg om voorzitter te worden heb ik geen moment geaarzeld.

Wat wilt u bij uw vertrek zeker gerealiseerd zien? Het succes van KEI, geen tekorten meer aan rechters, een fatsoenlijke financiering van de rechtspraak of iets anders?
Ik hoop dat we snel verder kunnen met het digitaal moderniseren van de rechtspraak. We zijn in veel rechtsgebieden blijven steken in de vorige eeuw. Mijn kinderen weten niet eens wat een fax ís. Verder wil ik als NVvR blijven hameren op genoeg middelen om onze professionele (kwaliteits)standaarden en de vele experimenten en innovaties te kunnen implementeren en uitvoeren. Veel leden maken zich terecht zorgen om de bezuinigingen en de huidige werkdruk.

Er moet juist geld bij om kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk effectieve rechtspraak te kunnen bieden. Het zou mooi zijn als dit wordt gerealiseerd.

Drie kwart van alle rechters en officieren van justitie is lid van de NVvR. Worden dat er onder uw leiding meer?
Dat zou heel mooi zijn. Het is misschien voor rechters en officieren juist extra belangrijk om aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging. Wanneer kun je nu onbevangen voor jezelf opkomen, publiekelijk of bestuurlijk? Je voelt je gesteund als je kunt terugvallen op een beroepsvereniging die kan opkomen voor jouw belangen. Of als je gewoon advies of steun zoekt.

Als u het voor het zeggen had dan…
Zou ik op alle scholen meer aandacht besteden aan de bewustwording onder jongeren van de fundamenten van onze samenleving, de principes van onze democratische rechtsstaat en de rol van de rechterlijke macht daarbinnen. Ik vind het van belang dat we jongeren ook uitleg geven over de ongeschreven leidende principes van onze democratische rechtsstaat: constitutionele tolerantie en institutionele verdraagzaamheid. Juist door deze ongeschreven principes kunnen de verschillende staatsmachten goed blijven functioneren. Het zou mooi zijn als we deze abstracte begrippen in klare taal aan scholieren kunnen uitleggen.

Wat is het hoogtepunt in uw carrière?
Mijn benoeming tot rechter.

Welk wetsartikel vindt u bijzonder fraai?
Artikel 8:41a van de Algemene wet bestuursrecht: ‘De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief’. Het hebben van geschillen en doorlopen van juridische procedures zijn voor burgers die er in verzeild raken vaak financieel en emotioneel belastend. Dat je als rechter een wettelijke taak hebt om het geschil tot een definitief einde te brengen vind ik vooral daarom belangrijk. Definitieve geschilbeslechting kost tijd en geld: bijvoorbeeld wanneer er meer zittingsduur nodig is om het recht goed aan partijen te kunnen uitleggen of een conflict dat meer dan alleen juridisch is, voor partijen op te lossen; of wanneer partijen in de beroepsprocedure nog een nadere ronde wensen om bewijsmateriaal of een deskundigenrapport te kunnen overleggen dat belangrijk kan zijn voor de uitkomst van hun zaak; of wanneer we meer tijd nodig hebben om een uitspraak of vonnis toegankelijk en begrijpelijk te maken, opdat degene die met ons gezag te maken krijgt zich kan vinden in de beslissing en argumentatie, ook wanneer deze niet gewenst is.

Wat of wie is in uw bestaan een bron van inspiratie?
Wat: de bergen en uitgestrekte polderlandschappen. De inspanning van bergwandelen gecombineerd met de rust van de natuur geven mij voldoende mogelijkheden tot bezinning en reflectie.

Wie: in mijn vak vind ik alle mensen met een hart voor de zaak inspirerend. Dat zijn collega’s die vooral rechtspreken vóór en niet alleen over rechtszoekenden.

Wat is over u niet bekend, dat wel interessant is?
Dat is aan anderen om aan te geven. Ik hoor het graag!

Welk boek las u het laatst?
De uitvinder van de natuur. Het avontuurlijke leven van Alexander von Humboldt van schrijfster Andrea Wulf. Een mooi boek over Humboldt als ontdekkingsreiziger, bergbeklimmer en wetenschapper. Het leest bovendien als een trein.

Met welke beroemdheid zou u een gevangeniscel willen delen?
Rowan Atkinson. Ik zou met hem graag praten en sparren over humor en satire. Misschien dat hij dan ook een paar sketches wil doen uit Blackadder of zijn vroegere theaterprogramma’s. Dan kom ik mijn tijd schuddebuikend door.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand