Nieuwe Beleidsbundel en Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven

De nieuwe Beleidsbundel van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is op 1 augustus 2021 in werking getreden, samen met de nieuwe Letsellijst. Het begrip ‘aannemelijkheid’ is hierin verduidelijkt, er zijn nieuwe bepalingen over mensenhandel en terroristische aanslag en indieningstermijnen worden strikter gehanteerd.

Delen:

Nieuwe Beleidsbundel en letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven - Mr. online
Foto: Depositphotos

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en verstrekt eenmalige uitkeringen aan mensen die door een geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen, ook aan hun nabestaanden. Deze uitkering wordt betaald uit belastinggeld en heeft niet tot doel alle schade te dekken. De tegemoetkoming is bedoeld om het geschade vertrouwen enigszins te herstellen en het slachtoffer, de nabestaande of de naaste (financieel) vooruit te helpen, zodat de blik weer op de toekomst kan worden gericht. De ontvanger is vrij in de besteding ervan. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 35.000.

Aannemelijkheid

Een uitkering uit het Schadefonds is in beginsel mogelijk indien het aannemelijk is dat sprake is van het overlijden van een slachtoffer als rechtstreeks gevolg van een overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet (dodelijk ongeval) of door een misdrijf zoals bedoeld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (dood door schuld). De nieuwe Beleidsbundel wijzigt het begrip ‘aannemelijkheid’ niet, maar geeft er wel een duidelijke uitleg over, en legt uit hoe de beoordeling van een aanvraag op aannemelijkheid gebeurt. Daarnaast is er een lijst opgenomen met bronnen die een bijdrage kunnen leveren aan de beoordeling van aannemelijkheid en is er informatie opgenomen over aannemelijkheid in geval van mensenhandel.

Mensenhandel

In de Beleidsbundel is verder informatie toegevoegd dat er sprake moet zijn van mensenhandel, wil ernstig letsel kunnen worden voorondersteld. Ook is beleid in geval van een (terroristische) aanslag als nieuw onderdeel toegevoegd. Daarnaast zijn er nog wijzigingen op het gebied van de onderhoudskosten voor een graf en grafrechten. Ook wordt de uitkering van het Schadefonds niet langer meegenomen in de middelentoets bij de bepaling van het recht op en de hoogte van een bijstandsuitkering.

Indieningstermijn

De indieningstermijn van tien jaar wordt strikter gehanteerd. Een aanvraag die na afloop van deze termijn is ingediend, wordt toch behandeld als de aanvraag zo spoedig is ingediend als redelijkerwijs kon worden verlangd. Het niet op de hoogte zijn van het bestaan van het Schadefonds geldt niet als reden voor het overschrijden van de tien jaar. Voor minderjarige slachtoffers begint de termijn te lopen vanaf de meerderjarigheid.

Gunstiger

Het beleid dat is neergelegd in de nieuwe beleidsbundel en letsellijst is van toepassing op aanvragen die op of na 1 augustus 2021 zijn ingediend, ongeacht de misdrijfdatum. Daarmee is de indieningsdatum van de aanvraag leidend voor de vraag welke beleidsbundel en welke letsellijst van toepassing is bij de beoordeling van die aanvraag. Wanneer bij aanvragen van voor 1 augustus 2021 blijkt dat de letsellijst en beleidsbundel van 1 augustus 2021 gunstiger is voor de aanvrager, deze versie dient te worden toegepast.

De Beleidsbundel en de Letsellijst kunt u hier downloaden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven