Nieuwe deurwaardersclub op zoek naar visie

Delen:

verrekijkerEr is een groep gerechtsdeurwaarders opgestaan die het tijd acht om hun ambt tegen het licht te houden. Zij willen vooral de mogelijke uitbreiding van hun taken en bevoegdheden onderzoeken. Deze deurwaarders hebben zich onlangs verenigd in de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders (NBVG). Een vereniging die niet opkomt voor het algemeen belang zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), maar zich hard maakt voor de belangen van de deurwaarders alleen.

Anderhalve week geleden maakte de nieuwe vereniging haar oprichting bekend. Het initiatief is genomen door directies van een vijftal deurwaarderskantoren. Het gaat om Hafkamp gerechtsdeurwaarders uit Venlo, Incassade Deurwaarders en Incasso uit Leeuwarden, De Klerk & Vis Gerechtsdeurwaarders en Incasso uit Amsterdam, Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders uit Ommen en Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders uit Utrecht. Zij vormen gezamenlijk het bestuur van de NBVG. Bestuursvoorzitter is Hans Groenewegen, directeur bij Groenewegen en Partners. Hij legt uit dat de initiatiefnemers een noodzaak zagen om deze vereniging in het leven te roepen. “We proeven binnen het hele deurwaarderscorps dat er behoefte is aan een meer toekomstgerichte visie en toekomstbestendige positie. Er moet duidelijkheid komen over welke stip wij als beroepsgroep nou eigenlijk op de horizon willen zetten en hoe wij de ontwikkeling van ons vakgebied zien. Net zoals dat in andere beroepsgroepen gebeurt.”

Spreekbuis

De nieuwe vereniging zal de komende tijd met name de mogelijkheden tot verruiming van taken en bevoegdheden van de deurwaarder onderzoeken en ontwikkelen. Groenewegen: “Het ambt heeft al vele tientallen jaren eenzelfde statuur. In deze tijd, die gezien de economische ontwikkeling ook voor deurwaarders niet makkelijk is, kan weleens over verruiming worden nagedacht.”

Verder zal de vereniging cursussen en symposia over de ontwikkeling van het vak organiseren, contacten met overheden en andere stakeholders onderhouden en een actief PR-beleid voeren om de positie en perceptie van de deurwaarder te verbeteren. “De grote deurwaarderskantoren redden zich wel, maar juist de middelgrote en kleine(re) kantoren hebben behoefte aan een podium en spreekbuis. Daarom hebben we ook bewust gekozen om het stemrecht van onze leden niet neer te leggen bij de individuele deurwaarder maar bij het kantoor. Dus of het nou gaat om een kantoor dat bestaat uit drie medewerkers of een landelijke organisatie met 500 medewerkers, de mate van invloed blijft gelijk.” Dat is bij de KBvG anders. Daar berust het lidmaatschap bij de individuele deurwaarder. Het effect daarvan kan zijn dat grote deurwaardersorganisaties meer in de melk te brokkelen hebben.

Geen ‘coup’

Het is niet zo dat de KBvG allerlei steken heeft laten vallen, benadrukt Groenewegen. Maar zij wordt volgens hem wel gehinderd door haar status als publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Zij kan daardoor alleen handelen in het algemeen belang. “De KBvG kan zich door haar positie minder manifesteren en minder makkelijk manoeuvreren dan een private vereniging. Alles dat betrekking heeft op de commerciële ontwikkeling van de deurwaarder laat zich immers moeilijk vangen onder algemeen belang.”

Een soortgelijke oproer deed zich een paar jaar geleden voor in een andere juridische beroepsgroep. In 2010 ontstond er een private branchevereniging die apart van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) opkwam voor notarisbelangen. Daarna leek de rust teruggekeerd. Maar in 2012 werd het KNB-bestuur naar huis gestuurd omdat onenigheid ontstond over de te varen koers. Groenewegen stelt dat het in zijn beroepsgroep absoluut niet zo ver zal komen. “De NBVG wil complementair aan de KBvG functioneren en ook samenwerken. Natuurlijk hebben we een eigen agenda, maar het is geenszins de bedoeling om binnen de beroepsorganisatie een bestuurswisseling te bewerkstelligen. Anders hadden we de daarvoor bestaande gremia wel gebruikt.”

Neutraal

De oprichting van de nieuwe vereniging kwam als een verrassing voor KBvG-voorzitter John Wisseborn. “Kennelijk bestaat behoefte aan zo’n belangenbehartiger. Een behoefte die niet door mij is gedetecteerd of eerder met mij is gedeeld.” De KBvG staat vrij neutraal tegenover de nieuwe vereniging. “Het recht op vereniging is een grondrecht; dat zou ik niemand willen ontzeggen”, aldus Wisseborn. Maar hij vertelt ook dat de KBvG zich allang sterk maakt op het gebied van een flink aantal zaken waarop de vereniging zegt zich te willen gaan toeleggen, waaronder het overleggen met ketenpartners en overheidsinstanties. “Wij doen dat in het belang van de maatschappij en vanuit onze visie op een goede beroepsuitoefening. Zo kan het best zijn dat de KBvG in het kader van die belangen vindt dat bepaalde handelingen niet meer door de deurwaarder zouden moeten worden gedaan en andere juist weer wel. Dat de vereniging het eigen belang als uitgangspunt heeft en van daaruit haar zaak zal verdedigen, is haar goed recht.” Wisseborn wijst er nog op dat het niet moet uitlopen op een situatie dat de NBVG als het ware voor KBvG gaat spelen. De KBvG is een instituut op basis van de Gerechtsdeurwaarderswet gebaseerd op een democratisch mandaat waarbij elke gerechtsdeurwaarder een stem heeft. Die rolverdeling moet duidelijk zijn. “We moeten uitkijken dat in het publieke domein geen misverstanden ontstaan over taken en verantwoordelijkheden.”

Het moet nog blijken hoe groot het draagvlak voor het initiatief precies is. Op donderdag 26 juni organiseert de NBVG daartoe een vergadering waarvoor alle deurwaarderskantoren in Nederland worden uitgenodigd. Op basis hiervan zal een beleidsplan worden ontwikkeld en collectief worden uitgevoerd.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven