Nieuwe wetten en regels in 2022

Er komt een ‘ingroeiquotum’ voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, radicale organisaties verbieden wordt makkelijker en stroomhalsbanden voor honden mogen niet meer: een greep uit de nieuwe regels die in het nieuwe jaar gaan gelden.

Delen:

Depositphotos_536432608_S-33fa59e9
foto; Depositphotos

Zoals ieder jaar zijn ook per 1 januari 2022 weer de nodige nieuwe wetten en regelingen in werking getreden. Mr. zet een aantal belangrijke veranderingen op een rij.

Verruiming aanpak radicale organisaties

Radicale of extremistische organisaties kunnen door een wijziging in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voortaan makkelijker worden verboden of ontbonden. Rechters kunnen een rechtspersoon in het belang van de openbare orde ook bevelen om activiteiten stop te zetten, uiterlijk totdat over een verbodenverklaring onherroepelijk is beslist. Het opzettelijk niet nakomen van zo’n rechterlijk bevel wordt strafbaar.

Strafrechtelijke aanpak ondermijning

Verschillende vormen van faciliterende criminaliteit worden zwaarder bestraft door wijziging van een aantal artikelen in de Wetboeken van Strafecht en van Strafvordering. Ook krijgen politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om op te treden. Zo wordt het illegaal verblijf op bepaalde logistieke terreinen strafbaar en kan sneller worden opgetreden als zogenoemde uithalers op zoek zijn naar drugs in havens. Het importeren, exporteren en voorhanden hebben van stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van drugs wordt strafbaar, waardoor het productieproces eerder kan worden verstoord. De kosten van vernietiging van drugs, wapens en vuurwerk kunnen door Justitie worden verhaald op de daders.

Prostitutie en mensenhandel

Klanten van sekswerkers zijn voortaan strafbaar als zij weten of vermoeden dat sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel. In het Wetboek van Strafrecht wordt een nieuw artikel toegevoegd, artikel 273g. Op overtreding van dit artikel staat een gevangenisstraf tot vier jaar of een geldboete van de vierde categorie. Als de sekswerker minderjarig is, dan is het maximum zes jaar.

Meer vrouwen in top bedrijfsleven

Per 1 januari geldt een ‘ingroeiquotum’ voor de top van het bedrijfsleven: ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en ten minste één derde deel uit vrouwen. Het quotum geldt voor nieuwe benoemingen.

Nieuwe griffierechtcategorieën

Er worden drie nieuwe griffierechtcategorieën toegevoegd aan de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Het betreft lagere tarieven dan tot 1 januari golden voor geldvorderingen tussen de 500 en 5.000 euro. De verlaging is mogelijk gemaakt door de griffierechten voor vorderingen van meer dan 12.500 euro te verhogen. Daarnaast wordt een nieuwe griffierechtcategorie geïntroduceerd voor vorderingen tussen bedrijven van meer dan een miljoen euro.

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister

De Kamer van Koophandel schermt vanaf 1 januari 2022 alle gegevens af die in het Handelsregister zijn opgenomen als woonadres van ondernemers en bestuurders. Alleen overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben kunnen de woonadressen vanaf 2022 nog inzien. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

Kiesrecht ondernemingsraden

Door een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden mag een werknemer voortaan stemmen bij verkiezingen voor de ondernemingsraad als hij drie maanden ergens werkt. Hij mag zich vanaf dat moment ook verkiesbaar stellen. Eerder moest iemand hiervoor zes respectievelijk twaalf maanden ergens werken. Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen in de onderneming waar zij werken: zij krijgen na achttien maanden actief en passief kiesrecht.

Rookruimtes verboden

Vanaf 1 januari  zijn rookruimtes op de werkplek niet meer toegestaan. Rookruimtes in de horeca en in (semi-)publieke en openbare gebouwen werden al eerder gesloten. Ook geldt voortaan om roken verder te ontmoedigen een verbod op alle sigarettenautomaten.

Verbod stroomstootapparatuur honden

Vanaf 1 januari is het verboden om stroomstootapparatuur te gebruiken bij honden. Honden mogen geen stroomhalsband of trainingsband meer om hebben, ook niet als de stroomstootfunctie niet wordt gebruikt. Er geldt een uitzondering voor diergeneeskundige handelingen, bijvoorbeeld CT-scans.

Adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers

Er wordt een onafhankelijk en permanent adviescollege opgericht dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Het adviescollege staat los van de politiek.

Wet inburgering 2021

Nadat inwerkingtreding herhaaldelijk is uitgesteld geldt vanaf 1 januari 2022 de Wet inburgering 2021. Doel van de wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.

Een overzicht van alle nieuwe wetten en regels is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven