NOvA-deken Bekkers: CvA eerder bij dekenverkiezing betrekken

Delen:

Bij een volgende verkiezing van de Algemeen Deken van de Advocatenorde lijkt het een goed idee om het College van Afgevaardigden (CvA) eerder bij de procedure te betrekken. Te denken valt aan de instelling van een vertrouwenscommissie die de Algemene Raad adviseert bij de opstelling van de voordracht aan het CvA.

Willem BekkersDat stelt de huidige Algemeen Deken van de Orde Willem Bekkers in een toelichting op de brief die hij maandagochtend verzond naar de leden van het College. Aanleiding was de commotie die ontstond na de dubbele voordracht voor de vacature van Algemeen Deken. Nogal wat leden van het College waren en zijn ongelukkig met het feit dat er nu ineens een keuze moet worden gemaakt tussen twee zeer goede kandidaten. Hoe de verkiezing ook verloopt aanstaande woensdag, het probleem is en blijft dat is dat er bij een nipte overwinning van één van twee, de Orde opnieuw verdeeld blijkt en de nieuwe deken zodoende met een achterstand begint. In het geval dat één der kandidaten een grote winst behaalt, kan dit voor de verliezer als beschadigend worden aangemerkt. In een ander artikel op deze site dat vandaag is verschenen bekritiseert een groot aantal dekens de gevolgde procedure. Vrijwel iedereen ondersteunt het beginsel van een meervoudige voordracht, maar constateert tevens dat dit in de praktijk leidt tot ongewenste spanningen.

Onbedoeld heeft de Algemene Raad in zijn streven naar openheid en transparantie dus de plank misgeslagen in deze zaak. Zelf noemt Bekkers de procedure in zijn brief ‘zeker niet volmaakt’. Desgevraagd zegt hij: “Achteraf kun je vaststellen dat het beter was geweest als we het College, of een gedeelte daarvan, in een eerder stadium bij de vaststelling van de procedure hadden betrokken. Het is niet zo dat de procedure zelf als een verrassing kan zijn gekomen. Die was namelijk vooraf bij een ieder bekend. De consequenties werden echter pas duidelijk toen de namen van de sollicitanten bekend werden.”

Bekkers gaat niet verder in op de exacte gang van zaken. Zo wil hij niet beamen dat de meervoudige voordracht er ‘per ongeluk’ kwam, omdat Cotterell te lang wachtte met zijn sollicitatie. Wel zegt Bekkers letterlijk dat de sollicitatie van Cotterell pas binnenkwam op het moment dat de sollicitatietermijn al was verstreken. Ook stelt hij dat de andere kandidaat Loorbach wist dat er nog een kandidaat op de voordracht zou komen op het moment dat hij solliciteerde. Dit weerspreekt echter niet de lezing van Loorbach die eerder via deze site meldde dat op het moment dat hij werd benaderd nog geen sprake was van een meervoudige kandidatuur. Dit alles komt er kortom op neer dat de Algemene Raad verrast was door de te late sollicitatie van Cotterell maar deze niet wilde bruuskeren door de termijn al te strak te hanteren. De meervoudige voordracht leek mooi te passen in het streven naar openheid, maar pakte dus verkeerd uit.

Bekkers stelt het College voor om in november in een reeds gepland overleg tussen Algemene Raad en CvA terug te komen op de gang van zaken rond de verkiezing voor een nieuw Algemeen Deken. Hij wil dan ook komen met voorstellen tot vaststelling van een zittingstermijn voor leden van de Algemene Raad en de Algemeen Deken. Bekkers: “We hebben nu de gewoonte dat een deken een jaar of twee blijft en de leden van de AR vier jaar. Maar laten we dat maar eens over praten en vervolgens vastleggen.”

Bekkers’ opvattingen lijken er op neer te komen dat er in de toekomst een vertrouwenscommissie komt vanuit het CvA die gaat zorgen voor een groter draagvlak bij de kandidaatstelling. De huidige meervoudige kandidatuur leidt per definitie tot verdeeldheid waarmee niemand is gebaat en lijkt daarmee een eenmalig experiment te worden. Een betere mogelijkheid is in die gedachte om vooraf alle kandidaten zorgvuldiger te ‘screenen’ op grond van een uitgebreider en vooraf overeengekomen profiel.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven