Dekenverkiezing gaat woensdag wél door

Delen:

Ondanks de bezwaren die sommige leden van het College van Afgevaardigden (CvA) hebben geuit tegen de gevolgde procedure, gaat de verkiezing van een Algemeen Deken voor de Advocatenorde aanstaande woensdag in Utrecht gewoon door. Een inderhaast gestuurde brief die de huidige Algemeen Deken maandagochtend stuurde naar alle leden van het CvA (het Ordeparlement) lijkt de ernstigste kou uit de lucht te hebben gehaald. Veel van de leden van het CvA zijn weliswaar weinig gelukkig met de procedure, maar vinden dat nu doorgezet moet worden. Ook de dekens lijken zich op een enkele uitzondering daargelaten achter dit standpunt te stellen.

Een en ander blijkt uit een niet representatieve steekproef die Mr. maandag deed onder een aantal dekens en leden van het CvA. Hieruit blijkt dat er zich geen duidelijke meerderheid aftekent voor een van beide kandidaten (Loorbach en Cotterell). Als er al voorkeuren worden uitgesproken dan lijkt het er op dat de grote steden zich meer door de kandidatuur van de Rotterdammer Loorbach aangesproken voelen, terwijl de Bredanaar Cotterell als een aantrekkelijker optie door de kleinere kantoren wordt gezien.

Eerder al meldden we dat de meervoudige voordracht door de Algemene Raad in feite een ongelukje is. De aanvankelijke kandidaat Cotterell deed dermate lang over zijn beslissing wel of geen kandidaat te zijn dat in dat vacuüm Loorbach werd benaderd die echter vooraf niet wist dat er sprake zou kunnen zijn van een meervoudige voordracht.

Niet voor het eerst is de Haagse deken Lineke Bruins woordvoerder van de dissidenten binnen het College. “Kennelijk heeft de Algemene Raad geen keuze kunnen maken tussen deze twee voortreffelijke kandidaten en ligt nu het balletje bij het CvA. Maar ik vind dat we dan wel veel meer tijd moeten krijgen, enerzijds om te horen waar beiden nu precies voor staan, en anderzijds om onderling beter vast te stellen wat nu precies het profiel moet zijn waaraan de ideale kandidaat moet voldoen. En dan kunnen we in september rustig een besluit nemen. Er is immers tijd genoeg? Ik heb geen idee waarom er nu zo krampachtig dit schema wordt gevolgd. Ik pleit voor uitstel om meer tijd te krijgen voor deze zware keuze. Want op grond van welke informatie en welke criteria moet ik nu tot een keuze komen?.”

Volgens Bruins is zij zeker niet de enige deken die ongelukkig is met de gang van zaken. “De afgelopen dagen heb ik nogal wat collega’s gesproken die het met me eens zijn. Ik vind op zich een meervoudige voordracht een mooi uitgangspunt, maar we zitten nu met twee hele goede kandidaten waarvan er eentje moet afvallen. Wat betekent het voor de Orde als er een nipte meerderheid is voor een van beiden? Wat betekent dat voor de verliezer? Mijn idee is dat we ons nog eens moeten bezinnen. En wellicht besluit een van beiden alsnog zich terug te trekken als hij hoort wat de ideeën zijn van het College.”

Leermoment

Bruins’ pleidooi wordt niet door velen gedeeld, zo lijkt het. De Middelburgse deken Dieleman spreekt van een ontwikkeling die nu eenmaal is ingezet en die nu moet worden doorgezet: “Je kunt je afvragen of dit wel zo slim is aangepakt door de Algemene Raad. Het had allemaal wel wat strakker gekund en beter geregisseerd. Ik kan me voorstellen dat het een rommelige indruk maakt. Kortom: een leermoment.” Dieleman maakt geen geheim van zijn voorkeur: “Ik stel op Cotterell. Zijn profiel spreekt me aan en bovendien werken we nauw samen met de Bredase balie waar Cotterell vandaan komt. Ik kan me voorstellen dat de stemming zich langs die lijnen voltrekt; de provincie stemt op Cotterell, de Randstad op Loorbach.”

In Amsterdam wil deken Kemper zich niet uitspreken over zijn keuze en die van zijn fractie. Wel zegt hij zich zorgen te maken over het verloop van de stemming: “Wij willen er voor waken dat er ongelukken gebeuren. We zouden het vervelend vinden als een van beide kandidaten beschadigd zou raken. Dat kan onbehagen en ongenoegen tot gevolg hebben.” Anders dan de meeste andere fracties die werden geraadpleegd in het kader van de Mr.-meningspeiling, zal de Amsterdamse fractie wel als één stemmen.

Ieder stemt voor zich

De Zwolse deken Schaatsbergen die veelal als trait d’union tussen dekenvergadering en AR fungeert, stelt zich desgevraagd zeer terughoudend op: “Het is een zaak van het CvA. Wij als dekens staan daar in feite buiten. Ik maak wel deel uit van het CvA maar ik houd me in de vergaderingen het liefst zo stil mogelijk. De dekens hebben wel onderling overleg gevoerd in deze zaak, maar dat moet u meer zien als een informele meningspeiling.”

De Maastrichtse deken Prickarts heeft geen probleem met de gang van zaken. “Als er meer mensen solliciteren die allen aan de vereisten voldoen, dan mogen ze van mij allemaal op de voordracht. Ik vind het wel goed dat het College wat te kiezen heeft. We wilden toch meer transparantie en openheid? Nee, ik heb nog geen definitieve keuze bepaald. Ik laat het afhangen van de presentatie van beide heren woensdag. Van een fractie-standpunt is in ieder geval geen sprake. Ieder stemt voor zich.”

Dekanale commotie

In Haarlem vindt CvA-lid en oud-deken Sol dat na de verkiezingen de procedure maar eens goed moet worden geëvalueerd: “Op zich is het juist en goed dat we een keuze krijgen voorgelegd. Maar je kunt niet ontkennen dat de gang van zaken enige dekanale commotie heeft teweeg gebracht. Alleen is nu niet het moment daar te lang bij stil te staan. We constateren nu dat er twee voortreffelijke kandidaten zijn die geheel voldoen aan de criteria. Ik constateer dat Loorbach een wat bredere bestuurservaring heeft, internationaal en ook wat meer richting politiek. Daarentegen heeft Cotterell een wat recentere bestuurservaring binnen de advocatuur. Kortom: het wordt spannend.”

Ook in Arnhem laat deken Dil zich in gelijksoortige bewoordingen uit: “Ik denk dat niemand zich vooraf heeft gerealiseerd dat we twee zulke voortreffelijke kandidaten voorgeschoteld zouden kunnen krijgen. Of we dat nog een keertje willen, moeten we naderhand maar eens spreken. Nu moet deze zaak tot een afronding komen.”

De Utrechtse deken Blaauw tenslotte zou het plezierig vinden om te zijner tijd eens met de Algemene Raad te spreken over de gang van zaken: “Net zoals Willem Bekkers in zijn brief aankondigt. De Utrechtse fractie vindt dat we nu moeten kiezen. En dat doet een ieder voor zich.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven