NVVR blijft betrokken bij wijzigingen rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Het zogenoemde ‘overeenstemmingsvereiste’ blijft intact. Dat betekent dat wijzigingen in de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren alleen kunnen worden ingevoerd na medewerking van de rechters- en officierenvakbond NVvR.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
NVVR blijft betrokken bij wijzigingen rechtspositie rechterlijke ambtenaren - Mr. online
Beeld: k3studija / Depositphotos

Het overeenstemmingsvereiste is geregeld in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra). Twee amendementen, ingediend in 2015, dreigden daaraan een einde te maken. In en met het parlement is sindsdien gediscussieerd over de vraag of amendementen op een wetsvoorstel tot wijziging van de Wrra kunnen worden aanvaard en uitgevoerd, zonder dat over de inhoud van deze wijzigingen de voorgeschreven overeenstemming is bereikt.

Dreiging

Na een lange lobby door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de vakbond van rechters en officieren van justitie, is nu overeenstemming bereikt met de minister voor Rechtsbescherming. Het wetsvoorstel dat dit regelt is onlangs door beide Kamers goedgekeurd. Daarmee is de positie van de NVvR als vakbond gewaarborgd. Deze zegt ‘verheugd’ te zijn dat de dreiging – dat met de vakbond geen overeenstemming voor een andere rechtspositie nodig zou zijn – uit de lucht is.

Flexibilisering

Het wetsvoorstel regelt dat een aantal aanpassingen van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren in de Wrra voortaan bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen worden gewijzigd. Hiermee worden de regels over overleg en overeenstemming over arbeidsvoorwaarden niet langer in de wet opgenomen. Met dit voorstel wordt aangesloten bij de systematiek van de voormalige Ambtenarenwet. Door deze aanpassing van de Wrra en een daarmee samenhangende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) wordt een verdere flexibilisering van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren bereikt.

Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De NVvR gaat ervan uit dat dit tijdstip komt te liggen nadat de wijziging van het Brra haar beslag heeft gekregen. Ook voor deze wijziging moet overeenstemming met de NVvR worden bereikt. Het overleg hierover is inmiddels van start gegaan.

Lees hier de publicatie in het Staatsblad.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top