Pas op: het kan glad zijn op de weg (naar aansprakelijkheid)!

Inmiddels zijn ijs, ijzel en sneeuw weer verdwenen, maar hoe zit het de aansprakelijkheid bij gladheid? Kan een werkgever door een werknemer aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van een ongeval door gladheid?

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Pas op het kan glad zijn op de weg naar aansprakelijkheid

Een strenge vorst zorgde voor een witte deken over Nederland, als gevolg waarvan zélfs de schaatsen van zolder konden worden gehaald. Ondanks dat de spoedeisende hulp het moest ontgelden, was het ijs voor een groot deel van de bevolking een welkome verrassing in deze periode van sociale en culturele laagconjunctuur. Het winterse weer viel overigens niet bij iedereen in goede aarde. Zo zagen maaltijdbezorgdiensten zich vanwege de sneeuwval en gladheid genoodzaakt de bezorgdiensten flink te beperken of zelfs te schrappen. Geen onverstandig besluit. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld door een werknemer die betrokken raakt bij een (verkeers)ongeval door gladheid.  Hoe zit dat?

Werkgeversaansprakelijkheid

De  werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. De betekent dat hij bijvoorbeeld moet zorgen voor veilige spullen, maar ook voor een veilige inrichting van de werkplaats. Maar de zorgplicht van de werkgever eindigt niet bij de deur van het bedrijfspand. Zo oordeelde de rechtbank Middelburg (ECLI:NL:RBMID:2009:BM4389) dat een werkgever aansprakelijk was, omdat hij maatregelen had moeten treffen om het risico op vallen door gladheid te beperken, welk risico zich had verwezenlijkt. De rechter overwoog dat van de werkgever zelfs mocht worden verlangd dat hij bij optredende vorst en/of sneeuwval zou strooien ter voorkoming van eventuele gladheid.

Ook als werknemers hun werkzaamheden op de openbare weg verrichten, zoals bij de eerdergenoemde maaltijdbezorgers het geval is, kan de zorgplicht van de werkgever meebrengen dat hij maatregelen moet treffen of aanwijzingen moet geven om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. De strekking en omvang van de zorgplicht van de werkgever zal wel minder verstrekkend zijn, omdat de werkgever weinig kan doen om de verkeersveiligheid op de openbare weg te beïnvloeden. Dat betekent overigens niet dat de werkgever niets kan doen. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2016:2615) dat de werkgever aansprakelijk was, nadat een pakketbezorgster uitgleed over een substantie van vastgekoekte sneeuw tijdens het bezorgen van een pakket. De werkgever had preventieve maatregelen moeten nemen, waarbij gedacht kon worden aan het verstrekken van schoeisel dat bescherming biedt tegen uitglijden. Van een ‘huis-, tuin- en keukenongeval’ waarvoor de werkgever niet hoefde te waarschuwen was geen sprake, omdat dergelijke ongevallen zich kunnen voordoen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden van een pakketbezorger, aldus de kantonrechter.

Anders oordeelde de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:445). De rechter overwoog dat het een feit van algemene bekendheid is dat het gevaar op vallen bestaat bij lopen over sneeuw en ijs. Een piloot die ten val kwam tijdens een ‘pre-flight inspectie’ van een Boeing 737 had zich dan ook bewust moeten zijn van het risico te vallen. De werkgever hoefde daarom niet specifiek te waarschuwen of stevig schoeisel ter beschikking te stellen.

Het bovenstaande leert ons dat zowel werknemers als werkgevers zich op glad ijs bevinden, als een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Werkgevers doen er in ieder geval goed aan om de werknemers te waarschuwen: een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Met medewerking van Joris de With.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top