Recht op rechtsbijstand tijdens politieverhoor

Delen:

Op 13 februari jl. presenteerden de bewindslieden van Veiligheid en Justitie de langverwachte wettelijke maatregelen die het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor beogen te regelen. Deze wettelijke maatregelen zijn een direct gevolg van de zogenoemde Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de mede als gevolg daarvan op gang gekomen ontwikkeling binnen de Europese Unie richting een uniforme regeling van het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor. Deze laatste ontwikkeling heeft in oktober van het vorig jaar geresulteerd in de totstandkoming van de Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (PbEU L294). De thans door de bewindslieden in consultatie gebrachte wettelijke maatregelen bestaan in feite uit twee wetsvoorstellen: één wetsvoorstel dat voorziet in implementatie van voornoemde richtlijn en één wetsvoorstel dat voorziet in een aantal wijzigingen in de Nederlandse regeling van het opsporingsonderzoek die de wetgever wenselijk acht met het oog op de inbedding van het recht op rechtsbijstand maar die niet rechtstreeks voortvloeien uit de richtlijn. Ongetwijfeld bieden beide wetsvoorstellen meer dan voldoende stof voor een stevig en kritisch debat binnen de rechtspraktijk en de wetenschap, waarbij de aandacht in het bijzonder zal uitgaan naar de vraag of de voorgestelde regeling al dan niet volledig beantwoordt aan voornoemde richtlijn en de eisen die voortvloeien uit de ter zake relevante Straatsburgse jurisprudentie. Voor dit moment is het echter zonder meer verheugend dat de wetsvoorstellen er zijn en dat na decennia van debatteren nu eindelijk serieus werk wordt gemaakt van een wettelijke regeling met betrekking tot het recht op rechtsbijstand in de meest vroege fase van het strafproces.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven