Rechtspraak wil bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen gaan inzetten

De Rechtspraak wil bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen inzetten. Deze brengen mensen met schulden snel in contact met hulpverleners bij de gemeente. Een proef met schuldenfunctionarissen bij drie rechtbanken heeft uitgewezen dat deze aanpak werkt.

Delen:

Rechtspraak wil bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen gaan inzetten - Mr. online
Foto: Depositphotos

De Rechtspraak maakt zich al jaren zorgen over mensen met financiële problemen. Komen zij voor de rechter, dan wordt vonnis gewezen – maar dat is geen oplossing van het probleem en kan het probleem zelfs vergroten. Dat erkende de werkgroep schulden en rechtspraak al in het Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak, dat in 2019 verscheen. In dat jaar waren er 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle (840.000) of problematische schulden (540.000). Kleine schulden lopen door de ‘incassomachine’ (boetes, rente en incassokosten) al snel op tot grote schulden. In 2017 behandelden kantonrechters 353.000 schuldenzaken. In dat visiedocument werd al voorgesorteerd op de schuldenfunctionaris, die fungeert als tussenpersoon tussen de rechtspraak en de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Doorverwijzen

Probleem is dat schulden doorgaans niet eenmalig zijn. Mensen met schulden komen vaak terug bij de rechter. In een eerste zaak is een betalingsregeling voor de huur getroffen, nadien staat ze weer voor de rechter omdat de rekening van de zorgverzekering onbetaald blijft. Deze mensen weten vaak niet welke hulp er beschikbaar is en hoe ze daarop een beroep kunnen doen. De schuldenfunctionaris kan deze mensen doorverwijzen naar het juiste loket (schuldhulpverlener) bij de gemeente – die immers verantwoordelijk is voor hulp aan mensen met schulden. Op deze manier hoop de Rechtspraak bij te dragen aan een oplossing van schuldenproblematiek.

Signalering

Bij de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Limburg hebben gerechtsjuristen en mediationfunctionarissen de afgelopen jaren de taak van schuldenfunctionaris op zich genomen. Zij worden gewaarschuwd als een rechter vermoedt dat de gedaagde in een zaak problematische schulden heeft – ook al gaat de zaak daar misschien niet over – en nodigen diegene uit voor een gesprek om te onderzoeken wat er speelt en welke hulp er nodig is. Vervolgens leggen ze meteen contact met de gemeente, die binnen een paar weken een afspraak inplant. Op die manier zijn in twee jaar tijd 188 mensen doorverwezen. Driekwart was niet bekend bij de gemeenten. Een (extern) evaluatierapport concludeert dan ook dat ‘de rechtbank door inzet van schuldenfunctionarissen bijdraagt aan een waardevolle signalering van mensen met schulden’.

Rechtsgelijkheid

Inmiddels hebben ook de rechtbanken Amsterdam en Gelderland schuldenfunctionarissen aangesteld, de overige zes rechtbanken (Midden-Nederland, Noord-Nederland, Noord-Holland, Oost-Brabant, Overijssel en Zeeland-West-Brabant) hebben dat niet gedaan. Met het oog op rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vinden de Raad voor de rechtspraak en de rechtbankpresidenten het belangrijk dat deze ondersteuning in het hele land wordt aangeboden. Wanneer dat geregeld zal zijn, is nog niet bekend. Dat hangt ook af van de mogelijkheden die gemeenten zien om hierin samen te werken.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven