Treiteraars opgepast!

Delen:

Met ingang van 1 juli 2017 is artikel 151d Gemeentewet in werking getreden, beter bekend als de Wet aanpak woonoverlast. Op grond hiervan kan een burgemeester bij ernstige en herhaaldelijke overlast (mits er geen ander geschikt middel bestaat) de veroorzaker van deze overlast aanpakken door hem tien dagen (in totaal maximaal vier weken) uit zijn woning te plaatsen. Dit middel is een ultimum remedium. Het middel kan worden ingezet tegen iedere ‘treiterende’ gebruiker (ook tegen krakers) van een koop- of een huurwoning en tegen de persoon die een woning door middel van Airbnb verhuurt. Wil een burgemeester gebruik kunnen maken van dit middel, dan moet de gemeenteraad deze maatregel in een verordening hebben vastgelegd.

Naar aanleiding van Kamervragen liet de minister onlangs weten dat er geen nieuwe maatregelen zullen komen om verwarde huurders te voorkomen of te helpen en de overlast voor omwonenden te verminderen: er zouden genoeg maatregelen bestaan, waarbij de minister onder andere verwees naar voornoemde wet (alhoewel uit de Kamerstukken lijkt te volgen dat deze wet voor die situaties niet bedoeld is). Verder wees de minister op het, sinds 2016, bestaan van het Schakelteam ‘Personen met Verward Gedrag’. Dit team zou (met alle betrokken ketenpartners) ervoor moeten zorgen dat voor 1 oktober 2018 overal in Nederland een goed werkende aanpak komt voor mensen met verward gedrag.

Per 1 juli 2017 zijn ook de Veegwet, Veegregeling en het Veegbesluit Wonen in werking getreden. Corporaties mogen onder de nieuwe regels onder meer onder voorwaarden a) gebouwen van derde partijen huren om deze vervolgens te verhuren, b) zonder samenwerkingsvennootschap werkzaamheden voor andere corporaties verrichten en c) in het kader van de bedrijfsvoering diensten uitvoeren voor verbonden ondernemingen die gelieerd zijn aan meerdere corporaties (zoals personele bezetting van een woonruimteverdeelsysteem).

In vervolg op het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 2017, heeft het Gerechtshof Den Bosch op 27 juli 2017 geoordeeld dat ook woningen die verhuurd worden op grond van de Leegstandwet of als anti-kraakwoning (mits een tegenprestatie voor het in gebruik krijgen is overeengekomen) tot de heffingsgrondslag van de verhuurderheffing behoren. De Wet verhuurderheffing legt het begrip ‘huurwoning’ ruim uit.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven