Juridisch nieuws

Uitspraak RvS leidt tot aanpassing examenreglement beroepsopleiding

'Bestuursrechters (bijv. van de Raad van State, zie foto) mogen best indringender toetsen' (foto: Raad van State)

Advocaat-stagiairs die het niet eens zijn met een toetsresultaat kunnen vanaf 1 januari aanstaande een herbeoordeling aanvragen. Nu moeten ze in een dergelijk geval een bezwaarschrift indienen.

De examencommissie beroepsopleiding advocaten heeft in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten haar werkwijze aangepast en het examenreglement gewijzigd. Aanleiding voor deze aanpassing is de uitspraak die de Afdeling rechtspraak van de Raad van State op 24 oktober deed.

Een stagiair die een 5,2 had gehaald voor het onderdeel Arbeidsrecht van de beroepsopleiding, tekende daartegen bezwaar aan bij de examencommissie. Dat leidde ertoe dat hij een 5,3 kreeg. Hoewel hij later bij een herkansing wel een voldoende haalde, stapte hij toch naar de bestuursrechter − volgens de uitspraak omdat hij een bijdrage wilde leveren aan de kwaliteitsverbetering van de beroepsopleiding. In hoger beroep oordeelde de Afdeling rechtspraak dat de beoordeling van de examencommissie een besluit is als bedoeld in artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een dergelijk besluit kan geen beroep worden ingesteld, en evenmin kan er bezwaar tegen worden gemaakt. Na deze conclusie merkte de Afdeling nog op dat zij snapt dat de NOvA advocaat-stagiairs de mogelijkheid wil bieden om beoordelingen van de examencommissie te laten toetsen, wat zou kunnen door hen de mogelijkheid te geven de commissie een tweede beoordeling van een afgelegde toets te vragen.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand