Vaststelling van de markthuurprijs: benoeming van deskundigen

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Op grond van art. 7:303 BW kan zowel de huurder als de verhuurder van zogenaamde 290-bedrijfsruimte op gezette tijden om nadere vaststelling van de huurprijs verzoeken. Deze wettelijke mogelijkheid geldt niet bij de huur van 230a-ruimte (kantoorruimte, opslagruimte). In huurovereenkomsten met betrekking tot 230a-ruimte is regelmatig voorzien in de mogelijkheid tot markthuurprijsaanpassing. Daarbij is veelal opgenomen dat indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de aanpassing van de huurprijs, de huurprijs wordt vastgesteld door een of meer deskundigen, waarvan ten minste één deskundige onafhankelijk is en (indien partijen hierover – ook – geen overeenstemming bereiken) door de voorzitter van de Kamer van Koophandel wordt benoemd.

Tot 1 januari 2014 was het (inderdaad) mogelijk de voorzitter van de Kamer van Koophandel te verzoeken deskundigen of arbiters te benoemen. Vanwege een reorganisatie bij de Kamers van Koophandel is dit vanaf 1 januari 2014 echter niet meer mogelijk. In een persbericht van de Kamer van Koophandel adviseert zij ondernemers in nieuwe overeenkomsten of bij aanpassing van bestaande overeenkomsten hier rekening mee te houden.

Een alternatief is bijvoorbeeld om te bepalen dat, indien partijen het in der minne niet eens worden over de benoeming van (een) deskundige(n), de kantonrechter zal worden verzocht om, op grond van art. 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, (een) (onafhankelijke) deskundige(n) te benoemen. Op grond van dit artikel kunnen partijen zich namelijk tot de kantonrechter van hun keuze wenden met zaken die rechtsgevolgen betreffen die (zoals de benoeming van deskundigen) slechts ter vrije bepaling van partijen staan. 

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top