Verspreiden niet-geanonimiseerd vonnis is schending AVG

Delen:

Foto: Depositphotos

Een woningcorporatie die een niet-geanonimiseerd ontruimingsvonnis met privégegevens van een huurster had gebruikt in een procedure tegen een andere huurder handelde in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dus onrechtmatig. Dat besliste de rechtbank Noord-Nederland in een door huurster aangespannen hoger beroepszaak.

Huurster huurde bij de woningcorporatie een woning. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland (Groningen) haalde in een vonnis van 3 september 2019 een streep door hun huurovereenkomst en veroordeelde huurster tot ontruiming van de woning. Huurster ging tegen die uitspraak in beroep bij de rechtbank.

Onrechtmatig

Huurster vroeg de rechtbank de woningcorporatie te verbieden haar in het vonnis opgenomen persoonsgegevens te verspreiden aan derden, zoals medehuurders. De woningbouwcorporatie had het ontruimingsvonnis van de kantonrechter in Groningen namelijk overgelegd in een procedure tegen een andere huurder, zonder die uitspraak te anonimiseren. Ook was een tegen haar overleden vader gewezen vonnis niet-geanonimiseerd in het geding ingebracht.

Openbaar

In hoger beroep stelde de woningcorporatie dat een uitspraak van een rechter openbaar is, tenzij in de wet een uitzondering is opgenomen. Volgens de corporatie was er een redelijke grond om het vonnis in een andere procedure te gebruiken. Huurster had haar privégegevens bovendien zelf naar voren gebracht in een openbare procedure, waarna die in het vonnis waren opgenomen. De corporatie zei daarbij wel toe dat ze het niet nog eens zou doen: niet-geanonimiseerde vonnissen in andere procedures overleggen. 

Toestemming

Volgens de rechtbank ligt het op de weg van de woningcorporatie om met feiten en omstandigheden en – bij betwisting – met bewijs te komen waaruit kan worden afgeleid dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. Dat had zij volgens de rechter onvoldoende gedaan. Het zonder toestemming of een andere geldige reden verspreiden van huursters persoonsgegevens is daarmee in strijd met de AVG en onrechtmatig. Dat huurster zelf persoonsgegevens had verstrekt die zijn opgenomen in een in het openbaar uitgesproken vonnis betekent nog niet dat zij toestemming gaf voor verdere verspreiding van die gegevens, aldus de rechtbank. “Mede om deze reden worden vonnissen gewezen tegen natuurlijke personen altijd in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op rechtspraak.nl.”

Omdat huurster niet had toegelicht waarom het verwerken van haar vaders persoonsgegevens jegens haar onrechtmatig zou zijn, gaat de rechter op die klacht verder niet in.

Vraagtekens

Deskundigen plaatsen al langere tijd vraagtekens bij de Nederlandse anonimiseringspraktijk. Zij zijn er niet van overtuigd dat het waarborgen van privacybelangen in alle gevallen zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid van de rechtspraak.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven