(Wacht)tijd kost geld

Delen:

beeld: Depositphotos

Kun je aanspraak maken op salaris bij een vervroegde aanwezigheidsplicht en bij een wachtplicht op andere werknemers na sluitingstijd? Hierover zijn afgelopen maand twee interessante arbeidsrechtelijke zaken behandeld.

Veel werknemers zullen bovenstaande plichten herkennen. Uitbetaling van deze vervroegde aanwezigheidsplicht en de wachtplicht op andere werknemers (wat voornamelijk voorkomt bij supermarkten) kan een werknemer op jaarbasis heel wat extra loon opleveren. Niet gek dus dat deze vragen voorgelegd zijn aan de kantonrechter.

Zaak 1. Vervroegde aanwezigheidsplicht

ECLI:NL:RBLIM:2020:8802 | In deze zaak gaat het over vervroegde aanwezigheidsplicht. Een werkneemster van ‘DIMASS GROUP BV’ vorderde een nietigverklaring van het aan haar gegeven ontslag op staande voet. Zij was op grond van art. 7:677 lid 1 j.o. 7:678 lid 1 BW ontslagen blijkens de dringende reden dat werkneemster regelmatig later dan tien minuten voor aanvang voor haar dienst aanwezig was op de werkplek. Werkneemster hoorde zich namelijk elke werkdag tien minuten voor aanvang van haar dienst te melden bij haar leidinggevende om zo instructies te kunnen ontvangen voor de aankomende dienst. Volgens de kantonrechter is dat niet relevant voor ontslag op staande voet: werkneemster was immers wél op het aanvangstijdstip van haar dienst aanwezig. Nu wordt het interessant: de kantonrechter is namelijk ook van oordeel dat als deze vervroegde aanwezigheidsplicht blijkbaar essentieel is voor ‘DIMASS’ voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, deze tijd ook als loon uitbetaald moet worden. Dat ‘DIMASS’ dit niet doet, leidt tot de conclusie dat dit belang kennelijk wel meevalt.

Zaak 2. Wachtplicht na sluitingstijd

ECLI:NL:RBNHO:2020:8777 | Deze zaak spitst zich toe op de vraag: hebben werknemers van de supermarkt ‘Vomar’ recht op loon over de tijd waarin ze, na sluitingstijd, op andere aanwezige werknemers moeten wachten om vervolgens het pand collectief te verlaten? Valt wachttijd onder (bedongen) arbeid, zoals bedoeld in art. 7:610 BW of is er op grond van art. 7:628 BW sprake van overeengekomen werk dat niet kan worden verricht en de oorzaak hiervan in redelijkheid voor rekening van Vomar hoort te komen? De kantonrechter kwalificeert de wachttijd als arbeid: de wachttijd vindt plaats in opdracht van de werkgever en daarnaast, omdat de werknemer tijdens deze wachttijd beschikbaar moet blijven, voor zijn werkgever, hetgeen al voldoende is om het als arbeid te kwalificeren. Dit betekent dus dat een werknemer ook gedurende de wachttijd recht heeft op loon. De werknemer heeft, mede in het licht van de geldende cao-bepalingen, géén recht op een overwerktoeslag, aangezien de wachttijd niet langer dan vijftien minuten is.

Als werknemer kan het dus nuttig zijn om na te gaan hoeveel tijd je daadwerkelijk ter beschikking staat voor je werkgever. Het kan je tijdens deze duurste maand van het jaar, zomaar een extra kerstcadeau opleveren.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven