Wie o wie kiest voor NOW 3?

NOW 2 loopt 1 oktober af, maar voor veel werkgevers is juist nu steun van essentieel belang en is het noodzakelijk om in te spelen op de nieuwe economische situatie. Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober, maar de regeling NOW 3 wijkt op een aantal punten af van NOW 1 en 2.

Delen:

Wie o wie kiest voor NOW 3

Duur van het steunpakket wordt verlengd

NOW 3.0 geldt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Het betreft drie tijdvakken van drie maanden, waarbij per tijdvak de voorwaarden verder versoberen. NOW 1 en 2 kenden beide een tijdvak van drie maanden. Op dit punt is NOW 3 dus uitgebreid.

Omzetdaling stijgt

Net als bij NOW 1 en 2 kan een ondernemer pas voor het steunpakket in aanmerking komen wanneer hij voldoende omzetverlies lijdt. Voor het eerste tijdvak geldt een omzetdalingseis van 20% (gelijk aan NOW 2). Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m juni 2021) omhoog van 20% naar 30%. Hierdoor zullen minder ondernemers voor het steunpakket in aanmerking komen.

Vergoeding daalt

De financiële steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80% in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak en 60% in het derde tijdvak. Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De correctie op de subsidie bij een loonsomverlaging wordt dus gedeeltelijk ingeperkt.

Maximaal te vergoeden loon wordt beperkt

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal het dagloon, in plaats van tweemaal het dagloon in NOW 2 en de eerste twee tijdvakken van NOW 3. Het betreft een verlaging van ongeveer 9600 euro per werknemer naar 4800 euro per werknemer per maand.

Geen korting bij bedrijfseconomisch ontslag, wel bonus- en dividendverbod

De korting op de te verkrijgen subsidie die in NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. Bedrijfseconomisch ontslag lijdt dus vanaf 1 oktober niet langer tot een verlaging van de NOW-subsidie. Wel blijft het bonus- en dividendverbod onverminderd van kracht. Dit brengt mee dat over de periode dat NOW 3 wordt genoten geen bonus of dividend mag worden uitgekeerd. De kans is daarmee groot dat de gevolgen van NOW 3 zich nog tot ver in 2022 uitstrekken. Immers, in 2022 worden de bonussen en dividend over 2021 vastgesteld. Voor veel ondernemers betekent dit een verregaande inperking van de eigen financiële mogelijkheden.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op NOW 1 of  NOW 2, kan de werkgever gebruik maken van NOW 3. Net als bij NOW 1 en NOW 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de definitieve vaststelling van de subsidie de overige 20%. Gelet op de verzwaarde eis aan de omzetdaling, de verlaging van de subsidie en de beperking in het uitkeren van bonus en dividend, is het maar zeer de vraag of NOW 3 net zo massaal zal worden aangevraagd als NOW 1 en 2. De tijd zal het leren.

Met medewerking van Pascal Kruit.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven