Wie van de drie

Wie van de drie … geldt als werkgever in het geval van een arbeidsovereenkomst met een vof: 1) elke vennoot, 2) de gezamenlijke vennoten of 3) de vof zelf? Snelrechter Camiel Hanegraaf stelt die vraag aan de orde.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Wie van de drie

De vennootschap onder firma (vof) is een gekwalificeerde vorm van de maatschap. De vof is een overeenkomst, geen rechtspersoon. Het ontbreken van rechtspersoonlijkheid brengt mee dat een vof niet zelfstandig draagster is van subjectieve rechten en verplichtingen. Hoewel de vof geen rechtspersoonlijkheid heeft, heeft zij wel een aparte positie. Het vermogen van de vof is afgescheiden van dat van de vennoten. Zij kan op eigen naam in rechte optreden. De vof kan daarnaast op eigen naam in staat van faillissement verklaard worden.

De aparte positie van de vof blijkt tevens uit de omstandigheid dat zij op eigen naam rechten kan verwerven en verplichtingen kan aangaan. Een vof kan derhalve ook een arbeidsovereenkomst aangaan. In een geschil rees de vraag wie in dat geval de werkgever is: 1. elke vennoot? 2. de gezamenlijke vennoten? of 3. de vof zelf? In zijn prejudiciële beslissing ECLI:NL:HR:2019:649 maakt de Hoge Raad een einde aan de onduidelijkheid. De Hoge Raad speelt voor antwoord 2. Een arbeidsovereenkomst ‘met de vof’ moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten in hun hoedanigheid van vennoten. De gezamenlijke vennoten zijn derhalve als werkgever in de zin van titel 7.10 BW partij bij de arbeidsovereenkomst. De vof is derhalve niet zelfstandig als werkgever aan te merken.

Een werknemer ‘van de vof’ kan zijn uit de arbeidsovereenkomst voortspruitende vorderingen geldend maken tegen de gezamenlijke vennoten. In dat geval heeft hij de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de vof. De werknemer kan zijn vorderingen tevens voor het geheel geldend maken ten opzichte van elke afzonderlijke vennoot. In dat geval heeft hij de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot.

Voorts overweegt de Hoge Raad in zijn prejudiciële beslissing dat het faillissement van een vof betrekking heeft op het afgescheiden vermogen van de vof. Dat faillissement is te onderscheiden van de faillissementen of de schuldsaneringsregelingen van haar vennoten. Die faillissementen en schuldsaneringsregelingen gaan dan ook niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde moment in. Het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden leveren in het faillissement van de vof een boedelschuld op. Tevens komt daaraan volgens de Hoge Raad het karakter van boedelschuld toe in het faillissement, dan wel de schuldsaneringsregeling van een vennoot. Dat geldt echter slechts voor zover die vordering betrekking heeft op de periode na het ingaan van laatstbedoeld faillissement of laatstbedoelde schuldsaneringsregeling.

Kortom, een belangrijke prejudiciële beslissing. Niet alleen voor werknemers van vof’s en hun werkgevers. Ook juristen weten nu enigszins waar ze met de vof aan toe zijn. Zeker na raadpleging van de uitspraak vermeld in https://www.mr-online.nl/stuitend.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt een

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top