Patrick van der Meij

Patrick van der Meij is strafrechtadvocaat en partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten en research fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Artikelen van Patrick van der Meij

Het wetsvoorstel geweldsaanwending politieambtenaren ligt in de Eerste Kamer. De opeenstapeling van de wijzingen bemoeilijken een kritische toets van toegepast politiegeweld….
Als iemand een strafbaar feit wil plegen en daar een poging toe onderneemt, is het nog altijd mogelijk gedurende de uitvoering daarvan af te…
De voornemens in de handhaving en het bestraffen van het verboden wapenbezit buitelen over elkaar heen, met als gevolg een wel heel ruim toepassingsbereik…
Het virus dat Covid-19 veroorzaakt vormt een regelrechte bedreiging voor het recht van een verdachte op een spoedige berechting in persoon en het recht…
“De huidige wet ondermijnt het gezag van justitie”, aldus minister Dekker. Hoewel het citaat als passe-partout geldt voor veel nieuwe wetgeving naar aanleiding van…
Op 1 januari 2020 is de Wet USB (‘Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen’) in werking getreden, die beoogt te voorzien in stroomlijning van de tenuitvoerlegging van…
Uit de overzichtsarresten van de Hoge Raad die sinds ongeveer 2012 het licht hebben gezien, volgt dat de strafrechtadvocaat die succesvol verweer wil voeren…
Een van de meest hilarische scenes in de beste misdaadserie ooit– ‘The Wire’ van HBO – gaat over een verhoorsituatie waarin twee medeverdachten in…
Als het bewijs tegen een verdachte uitsluitend of in beslissende mate wordt gebaseerd op één getuigenverklaring, dan dient de verdediging in de gelegenheid te…
De afgelopen jaren is veel gesoebat over de wijze waarop het recht op bijstand door een raadsman tijdens het politieverhoor vorm zou krijgen. Op…
Op 1 januari 2017 (Stb. 2016, 313 en 378) is het wetboek uitgebreid met art. 420bis lid 1 en 420quater lid 1 Sr, waarin…
Scroll naar top