Patrick van der Meij

Patrick van der Meij is strafrechtadvocaat en partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten en research fellow bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Artikelen van Patrick van der Meij

De capaciteitsproblemen in de strafrechtspleging nemen steeds meer toe. De meest recente ontwikkeling is om het reservoir aan oude strafzaken linksom of rechtsom zo…
De nieuwe uithalerswet (art. 138aa Sr) moet vanwege een hogere strafbedreiging afschrikwekkend werken voor uithalers die ’s nachts in het havengebied cocaïne uit containers…
Het maken van afspraken over de uitkomst van een strafzaak (plea bargain) doet bij wijze van experiment intrede in het strafproces. De voordelen zijn…
De rechter gaat meestal uit van de inhoud van een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal. Maar wat als camerabeelden aantonen dat daarin niet de waarheid…
In 2021 zijn al vier schendingen aangenomen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten aanzien van de Nederlandse praktijk van…
Na het kraken van Ennetcom en PGP Safe is nu ook Encrochat gekraakt, met als gevolg een enorme hoeveelheid aan belastende informatie voor onderzoeken…
De Wet uitbreiding slachtofferrechten is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet regelt dat verdachten van ernstige gewelds- en zedendelicten verplicht zijn de…
Als iemand een strafbaar feit wil plegen en daar een poging toe onderneemt, is het nog altijd mogelijk gedurende de uitvoering daarvan af te…
De voornemens in de handhaving en het bestraffen van het verboden wapenbezit buitelen over elkaar heen, met als gevolg een wel heel ruim toepassingsbereik…
Het virus dat Covid-19 veroorzaakt vormt een regelrechte bedreiging voor het recht van een verdachte op een spoedige berechting in persoon en het recht…
Scroll naar boven