Wijk- en regelrechter vergroten toegang tot rechtspraak

De Rotterdamse regelrechter en de wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid tot de rechtspraak voor rechtzoekenden. Dat blijkt uit een evaluatie van de Raad voor de Rechtspraak naar de in september 2018 met regel- en wijkrechtspraak gestarte proeven om de toegang tot de rechter laagdrempeliger te maken.

Delen:

De Haagse wijkrechter buigt zich over geschillen die invloed hebben op de leefbaarheid van de wijk, zoals burenruzies. Burgers en bedrijven met een civiel geschil kunnen naar de Rotterdamse regelrechter.

Begrijpelijker en goedkoper

Uit de evaluatie van de pilots met deze regel- en wijkrechtspraak blijkt dat wat men ermee wilde bereiken voor een belangrijk deel is gelukt, namelijk dat partijen via een procedure bij de wijk- en regelrechter geschillen snel, goedkoop en op een eenvoudige manier aan de kantonrechter kunnen voorleggen. Ze hoeven alleen een aanmeldformulier in te vullen waarin ze in hun eigen woorden kort aangeven waar het conflict volgens hen over gaat. Professionele ondersteuning hebben ze daarbij niet nodig. Zo’n eenvoudigere procedure is ook voor mensen zonder juridische kennis beter te begrijpen, zo blijkt uit de pilotevaluatie, en bovendien flink goedkoper dan een reguliere procedure.

Kopje thee

De procedures leiden ook vaak tot een duurzame oplossing. “De rechter gaat in gesprek met partijen, zoekt naar een oplossing, zet deze ter plekke op papier en zo kun je binnen twintig minuten een geschil oplossen”, licht jurist Vincent Verhulst het werk van de wijkrechter in een video op rechtspraak.nl kort toe. “De rechter komt bij mensen aan tafel, in de tuin, thuis. Partijen ontvangen hem, bieden hem een kopje thee aan, ze voelen zich meteen vertrouwd met de komst van de wijkrechter. Dat zie je ook in de oplossingen, die worden veel beter omarmd.”

Snellere afhandeling

Verder blijkt uit de evaluatie dat zaken sneller op zitting komen en eerder worden afgehandeld. In Rotterdam kwam bijna driekwart procent van de ingeroosterde zaken binnen zestig dagen op zitting. In Den Haag was dit 46 procent. In een reguliere dagvaardingsprocedure duurt het meestal vier of maanden na het uitbrengen van de dagvaarding voordat het van een zitting komt.

Tijdens de zittingen proberen de wijk- en regelrechter met beide partijen in gesprek te gaan om zo geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen. In Rotterdam lukte dat in 84 procent van de zaken, in Den Haag in ruim 61 procent. “De resultaten zijn zeer positief en er wordt gewerkt aan een vervolg”, schrijft de Haagse wijkrechter op Twitter.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven