Zienswijzen ingediend? Reactie vragen aan aanvrager!

In het bestuursrecht komt het nu eenmaal voor dat derden een zienswijze kunnen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd. Heeft de aanvrager dan recht om op die zienswijze te reageren? Ja, in elk geval als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld.
(foto: Depositphotos-Kubko)

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (ECLI:NL:RVS:2022:943). Het bevoegde bestuursorgaan moet die procedure volgen als de wet dat bepaalt. In het omgevingsrecht is dat vaak het geval. Zo ook in deze zaak. De grondeigenaar had de gemeenteraad van Steenwijkerland gevraagd of hij zijn perceel waar vroeger een school stond mocht gebruiken voor een werkplaats voor het repareren van auto’s. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeenteraad had daarvoor een ontwerp bestemmingsplan opgesteld en daarbij, zoals de wet verplicht, de procedure van afdeling 3.4 Awb gevolgd. Die procedure voorziet erin dat de gemeenteraad een ontwerpbesluit ter inzage legt, zodat zienswijzen kunnen worden ingediend. Acht tegenstanders van de bestemmingswijziging hadden een zienswijze ingediend. Daarop besloot de gemeenteraad de bestemming niet te wijzigen. De grondeigenaar klaagde erover dat hij niet op de ingebrachte zienswijzen mocht reageren. De gemeenteraad stelde dat dit ook niet verplicht is op grond van artikel 3:15 lid 3 van de Awb, omdat daarin staat dat het bestuursorgaan ‘zo nodig’ de aanvrager in gelegenheid stelt om te reageren op de zienswijze. Volgens de gemeenteraad was het niet nodig. De Afdeling oordeelt dat dit niet kan. De woorden ‘zo nodig’ betekenen niet dat het bestuursorgaan vrij is naar believen al of niet toepassing te geven aan de verplichting om de aanvrager gelegenheid te bieden te reageren op de ingebrachte zienswijzen. De woorden betekenen hoogstens dat er gevallen kunnen zijn waarbij toepassing duidelijk niet nodig is. Dat was hier volgens de Afdeling niet het geval. De Afdeling oordeelde verder dat de motivering om het bestemmingsplan niet te wijzigen ondeugdelijk was en vernietigt het weigeringsbesluit en geeft de raad de gelegenheid een nieuw besluit te nemen.

Een duidelijke uitspraak waar in de praktijk wel behoefte aan bestaat, omdat de aanvrager vaak graag wil reageren op ingebrachte zienswijzen. Wij zouden ervoor pleiten dat dit ook geldt bij aanvragen die niet met afdeling 3.4 Awb worden voorbereid. Bijvoorbeeld als er op grond van artikel 4:8 Awb zienswijzen van derden binnenkomen. Het is van belang dat een aanvrager kan reageren op zienswijzen die zijn ingebracht op zijn aanvraag.

 

Meer weten over deze organisatie(s)?

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven