Afdeling gaat vreemdelingenuitspraken voorzien van uitgebreidere motivering

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat uitspraken in vreemdelingenzaken uitgebreider motiveren. Het verkort afdoen van hoger beroep (‘ongegrond’, zonder nadere toelichting) moet dan zoveel mogelijk tot het verleden behoren. Dat werd in de rechtspraktijk als onbevredigend ervaren.

Delen:

Afdeling gaat vreemdelingenuit¬spra¬ken voorzien van uitgebreidere motivering - Mr. online
Foto: Depositphotos

De Vreemdelingenwet 2000 staat toe dat de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken verkort afdoet: het oordeel dat een hoger beroep ongegrond is en dat de Afdeling niet verplicht is dit nader te motiveren. Dat wordt in de rechtspraktijk – advocaten, IND, vreemdelingenorganisaties, rechtbanken – als onbevredigend ervaren.

Pilot

Begin 2020 startte de Afdeling daarom met een pilot rond het uitgebreider motiveren van uitspraken in vreemdelingenzaken. Daarmee is nu twee jaar geëxperimenteerd. Na uitgebreid onderzoek, gesprekken met externe betrokkenen en interne evaluatie wordt de pilot nu uitgebouwd en aangenomen als vaste werkwijze. Vreemdelingenuitspraken worden nu zo veel mogelijk voorzien van korte toelichtende standaardzinnen om duidelijker te maken waarom de rechtbankuitspraak wordt bevestigd.

Evaluatie

De pilot is geëvalueerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Het evaluatierapport (september 2021) laat zien dat de werkwijze van de Afdeling moet worden uitgebouwd. Het motiveren van uitspraken waarin het hoger beroep ongegrond wordt verklaard, zou volgens de onderzoekers de regel moeten zijn in plaats van de uitzondering.

Doorlooptijden

Zover wil de Afdeling bestuursrechtspraak echter gaan omdat dit ‘in de praktijk niet haalbaar’ is. Dit zou grote gevolgen hebben voor de rechtseenheid, rechtsvorming en doorlooptijden, en is ook niet mogelijk vanwege de aantallen vreemdelingenuitspraken die de Afdeling jaarlijks doet. Dat waren er 5.562 in 2021, met een gemiddelde doorlooptijd van negen weken – overigens veel korter dan in de Omgevingskamer (37 weken) en Algemene kamer (41 weken).

Vaste werkwijze

Maar de Afdeling wil ook gehoor geven aan de wens van partijen en rechtbanken om vaker een gemotiveerde uitspraak te ontvangen. Waar dat kan wordt de toelichting aangepast als dat meer duidelijkheid kan bieden. De Afdeling heeft na de pilot nog twee extra uitspraakvarianten ontwikkeld om uitspraken in vreemdelingenzaken vaker van een motivering te voorzien. Nu is er een ‘uitgebouwde, vaste werkwijze’.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven