Overstap van de week

Bas Braeken (bureau Brandeis) over positieve energie

Overstap van de week is Bas Braeken. Braeken (43) is per 16 juli 2019 benoemd tot partner bij bureau Brandeis in Amsterdam. Daaraan voorafgaand was hij een van de oprichtende partners van Maverick Advocaten. Hij is gespecialiseerd in Europees mededingingsrecht & economische regulering.

Van harte gefeliciteerd met deze overstap. Wat heeft u met pijn in uw hart achtergelaten bij Maverick?
Het is altijd moeilijk een kantoor dat je mede hebt opgericht achter je te laten.

U gaat van advies- naar meer procespraktijk. Waarom deze keuze?
Mijn praktijk bestond al voor een groot deel uit procederen. Procederen moet je daarbij wel breed nemen. Want ook kartelonderzoeken en complexe fusie-beoordelingen (denk bijvoorbeeld aan Sandd/PostNL waar ik momenteel bij betrokken ben) zijn een vorm van procederen. Momenteel behandel ik een procedure bij het College van het Beroep voor het bedrijfsleven over een vermeend kartel. Die zaak begon met een inval. ACM behandelt de zaak als een klassiek kartel maar in feite gaat het om een distributierelatie waarbij allerlei ingewikkelde mededingingsrechtelijke vragen spelen. Gelukkig hebben we publicatie van het boetebesluit vooralsnog kunnen tegenhouden. Door die focus op procederen was de overstap naar bureau Brandeis voor mij dus een heel logische. Doorslaggevend was echter de positieve energie en goede persoonlijke klik die ik heb met de partners hier. Om te kunnen excelleren in je vak is dat laatste misschien nog wel veel belangrijker dan al die inhoudelijke afwegingen.

Hoe ziet u de toekomst van het mededingingsrecht zich verder ontwikkelen?
Een trend die al langer speelt is de focus van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt op high-tech en digitale markten. Het recente onderzoek naar Amazon illustreert dat toezichthouders steeds meer oog zullen hebben voor het bezit en gebruik van ‘data’. Daarnaast verwacht ik dat ACM scherp zal gaan toezien op ontwikkelingen op het gebied van MaaS en fintech (denk aan de regelgeving rondom PSD2). Een belangrijke ontwikkeling is de kentering in het toezicht van ACM op verticale afspraken: met verticale prijsbinding kom je nu echt niet meer weg. En dan hebben we het nog niet eens gehad over mogelijk aanvullende regulering voor online platforms.

Wat denkt u bij bureau Brandeis te kunnen bereiken?
Bureau Brandeis heeft natuurlijk al een heel mooie marktpositie en reputatie in diverse sectoren. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Mijn ambitie is om ervoor te zorgen dat bureau Brandeis ook dé preferred counsel wordt voor ondernemingen – met een voorkeur voor de challenger – die worden geconfronteerd met een probleem op het gebied van mededinging of regulering. Ik verwacht daarbij veel synergiën met de al bestaande media, privacy en financiële praktijken. Daarnaast hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de kartelschadepraktijk.

Kunt u zich uw eerste zaak (of een van uw eerste zaken) nog herinneren? Kunt er iets over vertellen?
In een van mijn eerste procedures ging het hard tegen hard in de rechtszaal en beide kanten lieten geen spaan heel van elkaars argumenten. Mijn toenmalig patroon, Joris van Manen, pleitte toen tegen een van zijn oude stagiaires. Op weg terug in de auto was duidelijk dat Joris toch wel onder de indruk was van het optreden van ‘zijn’ oude stagiair. Die stagiair, Christiaan Alberdingk Thijm, is nu een van mijn compagnons bij bureau Brandeis!

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures