Bezuinigingen

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

De zorg over en gevolgen van de bezuinigingen zijn al eerder de revue gepasseerd. En het zijn niet alleen zorgen over de eigen portemonnee. Om in een Maserati te rijden kun je nog steeds beter bij een semi-overheidsinstelling met een halfbakken toezichtsorgaan aan de slag gaan dan in de toevoegingspraktijk. Die tijden liggen ver achter ons. Ook de door de bezuinigingen toenemende werkdruk bij het openbaar ministerie baart de advocatuur zorgen. Los van het feit dat het wegbezuinigen van mensen nog meer fouten met zich meebrengt, draaien de parketten voor een groot deel op de loyaliteit van bevlogen officieren. Ik spreek officieren en allemaal klagen ze steen en been over de werkdruk die alsmaar toeneemt. Gevolg is dat er daardoor meer onnodig zaken namens de verdachte bij de rechtbank worden aangebracht. Als van een verdachte een auto, geld, telefoon of andere zaken in beslag worden genomen, wil de verdachte begrijpelijkerwijs snel weten waar hij aan toe is. Het is bijna gewoonte dat het openbaar ministerie niet eens meer de moeite neemt om op dergelijke verzoeken te reageren. De volgende stap is dat er een klaagschrift bij de rechtbank wordt ingediend. Pas vlak voor de zitting krijgt een officier de klaagschriften onder ogen. In de regel komt er dan een minuscuul proces-verbaal met de mededeling dat er te zijner tijd een dagvaarding uit gaat. Wanneer kan men vaak niet zeggen. Het herkenbare repertoire. Reden voor de rechtbank het klaagschrift ongegrond te verklaren, want er komt immers een vervolging. De klagende verdachte is geen meter opgeschoten en de volgende stap wederom verzoek bij de rechtbank in te dienen maar dan om te bepalen dat de zaak geëindigd is. Op zo’n zitting moet het openbaar ministerie wederom verantwoording afleggen en wil de rechter nog wel eens een termijn stellen. Voor de advocatuur betekent dat wel weer extra omzet en voor de rechterlijke macht levert het zogenaamde ‘kernproducten’ op. Rechtbanken en hoven worden gebudgeteerd aan de hand van het aantal uitspraken cq beslissingen. De beoogde bezuinigingen worden hierdoor aan de andere kant  tenietgedaan.  Sterker nog, de uitgaven vallen hoger uit dan de kosten van een goed functionerende parketsecretaris. De geluiden van alle bij de rechtspleging betrokken partijen dat het eerst weer een keer goed mis moet gaan om het tij te keren, worden alsmaar sterker. Wetgeving en rechtspraak als politieke speelbal. Dat gaat ten vaak ten koste van rechtsbescherming van de individuele burger.

Wetgeving en bezuinigingen schieten hun doel voorbij. Wachttijden op beslissingen hebben soms desastreuze gevolgen. In mijn praktijk werden onlangs in een week twee zaken behandeld waarin al in 2010 het nodige in beslag was genomen. In de ene zaak ging het om een aanzienlijk geldbedrag en een dure auto, in de andere zaak om een woning, een bedrijfspand, maar ook het hele machinepark. Teruggave werd geweigerd en in de tussentijd is de hele bliksemse boel door Domeinen voor een habbekrats verkocht. De schade voor betrokkenen is niet te overzien en ook als advocaat sta je vaak machteloos.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar denk bij het invoeren van nieuwe wetgeving ook aan de gevolgen. Er moet wel voldoende capaciteit zijn om de wetten uit te voeren en de kosten dienen in verhouding te staan tot de baten en zeker niet vele malen kostbaarder te zijn dan het beoogde resultaat. Op dat vlak valt er nog veel te leren maar ook de nodige winst te behalen. Een schoolvoorbeeld van een ‘win win situatie’.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant:

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top