Buitenlandse corona-huuroplossingen inspiratie voor Nederland?

Delen:

Depositphotos_47630555_s-2019
foto: Depositphotos

De problematiek waar (winkelruimte)huurders en -verhuurders als gevolg van de corona-epidemie mee te kampen hebben, is in het buitenland niet anders dan in Nederland: geen of minder inkomsten voor huurders en, daarmee gepaard gaand, discussies over de huurbetaling(smogelijkheden). Zijn de oplossingen in het buitenland een inspiratiebron voor ons land waar het poldermodel hoogtij viert?   

Corona houdt de hele wereld stevig in zijn greep en huurrelaties staan onder druk: winkelruimtehuurders die hun inkomsten zienderogen zien afnemen en verhuurders die worden geconfronteerd met huurders die hun huurbetalingen (tijdelijk) staken. In het buitenland zien winkelruimtehuurders en -verhuurders zich voor dezelfde uitdagingen gesteld als in Nederland. Mogelijk brengen de oplossingen uit het buitenland voor bedrijfsruimtehuurovereenkomsten Nederland op ideeën. De wetsontwikkelingen gaan in een rap tempo (zowel in en buiten Nederland); als u deze bijdrage leest, zijn er ongetwijfeld nieuwe coronamaatregelen uitgevaardigd.

Er zijn (in ieder geval) drie opzienbarende constateringen, waarbij Oostenrijk ons inziens de kroon spant: de Oostenrijkse wetgeving bepaalde al vóór corona dat als het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) niet kan worden gebruikt in verband met uitzonderlijke omstandigheden, zoals een oorlog, grote overstromingen of een pandemie, de huurder geen of slechts gedeeltelijk huur hoeft te betalen (par. 1104 / 1105 ABGB).

Een tweede in het oog springende constatering is dat daar waar buitenlandse overheden noodmaatregelen uitvaardigen voor huurovereenkomsten in brede zin, de Nederlandse overheid alleen een spoedwet uitvaardigt voor huurders van woningen die op tijdelijke basis huren en die (in beginsel) in de periode van 1 april 2020 tot 1 juli 2020 de woning moeten verlaten. Deze huurders kunnen verzoeken om verlenging van de huurovereenkomst. De behandeling in de Eerste Kamer van deze wet vindt plaats op 21 april 2020 en het is reëel te verwachten dat de wet op zeer korte termijn in werking treedt (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35431_tijdelijke_wet_verlenging). Voor niet-woonruimte huurovereenkomsten vertrouwt de Nederlandse overheid op de onderhandelingscapaciteiten van de verschillende partijen. Maatregelen van buitenlandse overheden zijn daarentegen talrijk: zo zijn in Griekenland bedrijfsruimtehuurders voor de maanden maart en april 2020 deels vrijgesteld van huurbetalingen en in Costa Rica zijn bedrijfsruimtehuurovereenkomsten vrijgesteld van btw voor de maanden april tot en met juni 2020. In Roemenië krijgen kleine en middelgrote bedrijven, die een door de overheid uitgevaardigd noodsituatie-certificaat houden, uitstel van betaling voor de huur van bepaalde bedrijfsruimtes en ook in Portugal kunnen huurders die een zekere inkomstendaling hebben uitstel van huurbetaling krijgen (alsmede hebben huurders en verhuurders daar de mogelijkheid tot het sluiten van een renteloze lening). In Engeland worden commerciële huurders die de huur niet kunnen betalen in verband met corona beschermd tegen ontruiming, als zij in april tot en met juni 2020 huurbetalingen missen. In de staat New York ligt op dit moment een wetsontwerp voor dat regelt dat kleine ondernemingen uitstel van huurbetaling krijgen voor 90 dagen en dat verhuurders die geen huur ontvangen, uitstel krijgen van betaling van hun hypotheekverplichtingen.

Ook in het buitenland zijn de regelingen niet allesomvattend en zijn huurders en verhuurders mede op elkaar aangewezen. En daar komen we bij de derde opzienbarende constatering: in Nederland hebben de belangenorganisaties elkaar juist al in een vroeg stadium aan de onderhandelingstafel getroffen. Reeds op 24 maart riepen verschillende belangenorganisaties huurders en verhuurders van winkelruimten op om de dialoog met elkaar te zoeken en op 10 april volgde van diezelfde organisaties, inclusief het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging van Banken, een steunakkoord voor en door de Nederlandse retailsector. Een dergelijk initiatief hebben we in het buitenland niet gezien (wat uiteraard niet wil zeggen dat zich dit nergens heeft voorgedaan).

Al vele jaren ‘polderen’ we in Nederland wat af; laten we hopen dat deze ervaring de verschillende partijen helpt. En anders wil de overheid wellicht alsnog − ook aan bedrijfsruimtehuurders − een helpende hand bieden, geïnspireerd door de oplossingen uit andere landen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven