Witte raaf: cassatie in het belang der wet in medisch tuchtrecht

Het komt zelden voor dat cassatie in belang der wet wordt ingesteld over een medische tuchtzaak. 

Delen:

foto: Depositphotos

In een eerdere tuchtzaak heeft het Centraal Tuchtcollege (CTG) op 26 augustus 2021 ECLI:NL:TGZCTG:2021:42 beslist dat een gynaecoloog die in opdracht van een aansprakelijkheidsverzekeraar van een ziekenhuis een medisch dossier had beoordeeld, het daarop gebaseerde advies niet aan de patiënte behoeft de verstrekken omdat deze geen inzagerecht heeft. Volgens het CTG hebben het ziekenhuis en de verzekeraar het recht om hun verdediging tegen een aansprakelijkheidsclaim van een patiënte ‘in vrijheid en beslotenheid’ voor te bereiden. 

Advocaat-generaal Hartlief heeft tegen deze uitspraak van het CTG op grond van art. 75 wet BIG cassatie in het belang der wet ingesteld (ECLI:NL:PHR:2022:762). De aanleiding voor het cassatieberoep is dat het CTG volgens de AG weliswaar juist heeft geoordeeld dat de patiënte geen recht op inzage in het medisch advies heeft, maar dat het CTG verschillende bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek verkeerd heeft toegepast. Zo is de AG van mening dat bij een beoordeling door een arts alleen op basis van een medisch dossier van ‘handelingen op het gebied van de geneeskunst’ geen sprake is. Dat brengt mee, aldus de AG, dat bij de beslechting van geschillen over de inzage over medische adviezen de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) niet van toepassing is. De motivering van het CTG verdient dan ook correctie door de Hoge Raad, aldus de AG. Hierbij is door de AG ook gekeken naar het EVRM en de AVG. Ook uit die regelgeving vloeit volgens de AG geen recht op inzage voort, want ook hierin speelt het recht van een partij om de verdediging tegen een aansprakelijkheidsclaim in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden een belangrijke rol.

In deze zaak is het spanningsveld tussen enerzijds patiëntenrechten en anderzijds het recht op verdediging door de AG op scherp gezet. Cassatie in het belang der wet komt weinig voor en is in het medisch tuchtrecht een witte raaf. Voorwaarde is dat tegen de betreffende uitspraak geen gewoon rechtsmiddel voor partijen meer openstaat. Een dergelijk cassatieberoep heeft geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen. Het is nu wachten op de uitspraak van de Hoge Raad.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven