Oswald Nunes

Oswald Nunes is advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht.

Artikelen van Oswald Nunes

Onlangs verscheen een nieuwe, zeer uitvoerige Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Is die wel hanteerbaar in de drukke dagelijkse zorgpraktijk? …
Digitale zorg is in opkomst. Artsenfederatie KNMG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd hebben inmiddels verschillende documenten uitgebracht over de (juridische) voetangels…
Onlangs verscheen het ‘Handboek openheid na incidenten in de zorg’ van Hans Brölmann (red.). Welke lessen volgen hieruit voor de praktijk? …
Scroll naar top