Oswald Nunes

Oswald Nunes is advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht.

Artikelen van Oswald Nunes

Digitale zorg is in opkomst. Artsenfederatie KNMG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd hebben inmiddels verschillende documenten uitgebracht over de (juridische) voetangels…
Onlangs verscheen het ‘Handboek openheid na incidenten in de zorg’ van Hans Brölmann (red.). Welke lessen volgen hieruit voor de praktijk? …
Sinds de intrede van Covid-19 heeft de tuchtrechter zich al een paar keer moeten buigen over klachten tegen zorgverleners die verband houden met deze…
Het samenwerkingsverband van Santeon Ziekenhuizen heeft het initiatief genomen om met een publicatie in woord en getal inzicht te geven in calamiteiten die in…
De minister van VWS heeft recent bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om zwijgcontracten in de zorg te verbieden. Het voorstel houdt in…
Scroll naar top