De lange arm van de deken; grenzen van het tuchtrecht

Als advocaat val je onder de werking van het tuchtrecht. Ga je als advocaat over de schreef, dan kan de deken daar een dekenbezwaar over indienen, zeker wanneer sprake is van gedrag dat het vertrouwen in de advocatuur schaadt. Niet alleen het optreden als advocaat voor een cliënt kan echter door een tuchtrechter worden getoetst. Ook in andere situaties kan de deken besluiten een dekenbezwaar in te dienen en een handelwijze te laten toetsen door de tuchtrechter. Hoe ver reikt de lange arm van de deken nu eigenlijk?

Op 12 juli 2021 deed de Raad van Discipline te ’s-Hertogenbosch uitspraak op een dekenbezwaar, ingediend tegen een advocaat die bij uiterste wil van een goede bekende van hem benoemd was tot als executeur, afwikkelingsbewindvoerder en testamentair beschermingsbewindvoerder (ECLI:NL:TADRSHE:2021:131). Ten aanzien van zijn beloning was opgenomen dat hij recht had op een loon dat gold voor toegevoegde zaken. De betreffende advocaat declareerde echter een bedrag van zo’n 97.000 euro. In januari 2016 werd de advocaat ontslagen als executeur en afwikkelingsbewindvoerder. De daarop benoemde vereffenaar verzocht de advocaat om rekening en verantwoording af te leggen en daarover ontstond een discussie waar de deken bij werd betrokken. Uiteindelijk verzocht de vereffenaar de kantonrechter te oordelen dat de advocaat geen recht had op loon, althans dat loon vast te stellen op een door de kantonrechter te bepalen bedrag. De advocaat had namelijk nogal wat steken laten vallen en erkende dat onder andere zijn kasadministratie niet op orde was en hij er zelf inmiddels ook niet meer uit kwam. De kantonrechter oordeelde dat de advocaat zijn taak te ruim had opgevat, geen deugdelijke rekening en verantwoording had afgelegd en zijn aanspraak op salaris niet deugdelijk had onderbouwd. Het salaris werd vastgesteld op ruim 42.000 euro, met veroordeling van de advocaat in de proceskosten. Deze uitspraak was voor de deken aanleiding om een dekenbezwaar in te dienen dat door de Raad van Discipline gegrond werd verklaard. Ook al trad de betreffende advocaat op in de hoedanigheid van executeur, afwikkelingsbewindvoerder en testamentair beschermingsbewindvoerder, zijn handelen kon worden getoetst aan de norm van artikel 46 Advocatenwet. Doordat de advocaat tekort was geschoten in de uitvoering van zijn taak, had hij het vertrouwen in de advocatuur geschaad.

We zien vaker dat advocaten in een andere hoedanigheid tuchtrechtelijk worden veroordeeld. Denk maar aan de nalatige advocaat/klachtenfunctionaris, de advocaat die in privé een strafrechtelijke veroordeling kreeg of de advocaat die als bestuurder van een stichting valsheid in geschrift pleegde. Allemaal advocaten die in een andere hoedanigheid handelden, maar als advocaat onder het tuchtrecht werden veroordeeld. Daarbij moet wel sprake zijn van raakvlakken met de praktijkuitoefening. Dat blijkt uit de uitspraak van de Voorzitter van de Raad van Discipline Amsterdam van 2 augustus jl. waarin een klacht over een opmerking op Facebook door een advocaat kennelijk niet-ontvankelijk werd verklaard aangezien de gedraging geen enkel raakvlak had met de praktijkuitoefening (ECLI:NL:TADRAMS:2021:182).

Maar de lange arm van de deken reikt zelfs nog verder. Combineer je de administratie van je advocatenkantoor met die van een horecazaak, dan krijgt de deken daar lucht van en volgt een klacht. Een klap uitdelen in de kroeg? Alleen een dekenbezwaar als je ook je tas met dossiers daar achterlaat. Vraag je te vrijblijvend advies over het contant uitbetalen van derdengelden en geef je geen antwoord op vervolgvragen, dan komt de deken je derdengeldrekening uitpluizen. Wordt een namens een cliënt ingestelde vordering door de rechtbank afgewezen met als onderbouwing dat de advocaat volstrekt onvoldoende heeft gesteld? De deken vraagt de advocaat om opheldering. Wordt er ten laste van een advocaat beslag gelegd op tegoeden bij de Raad voor Rechtsbijstand? De deken wordt geïnformeerd. Is een advocaat langere tijd slecht of niet bereikbaar? De deken komt op kantoorbezoek. Het zal heus niet allemaal direct een gegrond dekenbezwaar opleveren, maar met het toezicht door de deken lijkt het in elk geval wel goed te zitten. Nu maar hopen dat een dolle avond met te veel drank niet ook direct tot een dekenbezwaar zal leiden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven