Dekker: ‘Achmea werd niet voorgetrokken’

Delen:

Dekker ontkent
Beeld: Pixabay

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) ontkent dat Achmea door het ministerie werd voorgetrokken bij het aanbesteden van een pilot consumentenzaken. “Bij de opzet van de pilot heeft het handelen binnen de aanbestedingsregels en de vrije keuze van de rechtzoekende voorop gestaan,” schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer. “Er is extern advies ingeroepen om te borgen dat de aanbestedingsregels in acht zijn genomen.”

Aanbestedingsregels ontweken

De minister weerspreekt hiermee berichtgeving in NRC. Onder de kop ‘Achmea werd voorgetrokken bij omstreden proef met rechtshulp’ schreef de krant op 13 januari 2020 dat de minister aanbestedingsregels heeft ontweken. De minister schrijft dat zijn ministerie juist maximumnormen voor instroom heeft ingesteld om te kunnen voldoen aan de aanbestedingsnormen.

De pilot consumentenzaken, ook bekend als Legal Guard, is gestart op 1 maart 2019 en liep tot 1 maart 2020. Met deze proef wilde de Raad voor Rechtsbijstand onderzoeken of consumentengeschillen kunnen worden opgelost zonder de tussenkomst van advocaten. De zaken in de consumentenpilot komen bij Legal Guard binnen via het Juridisch Loket en Rechtwijzer.nl. Het gaat om consumentenkoop, dierenzaken, diensten (zoals zorgverlening), koop of verkoop van roerende en onroerende zaken en auto’s, reiskwesties, conflicten omtrent stichtings- en verenigingsrecht en verzekeringszaken.

Onderhandelingen

In de pilot onderzocht een jurist eerst of de rechtzoekende met een advies op weg kon  worden geholpen om zelf de oplossing te bereiken. Was dat geen optie of werkte dat niet, dan hielp een jurist bij de onderhandelingen met de wederpartij. Pas in de laatste fase van dienstverlening hielp een jurist bij een juridische procedure.

In december 2019 berichtte mr-online al dat de belangstelling voor de consumentenpilot zwaar tegenviel. Er waren toen slechts 14 zaken binnengekomen, terwijl was gemikt op een aantal van 750 per jaar. In zijn brief erkent de minister dat de instroom veel lager is uitgevallen dan geraamd. De minister belooft de Kamer dat er een evaluatie komt.

Rechtshulppakketten

Intussen gaat Dekker stug door met hervorming van de rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand heeft per 1 januari 2020 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die input leveren voor het ontwikkelen van de zogeheten rechtshulppakketten. Volgens de minister is de interesse voor deze regeling “in ruime mate aanwezig”. Op dinsdag 11 februari trok de informatiebijeenkomst over de subsidieregeling ruim honderd geïnteresseerden.

Dekker stelt ook 3 miljoen euro beschikbaar voor pilots die de aansluiting bevorderen tussen juridische hulpverleners en gemeentelijke partners, zoals sociale wijkteams, sociale raadslieden en andere hulpverleners op lokaal niveau, beter vormgeven.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven