Mr. van de week

Dorienke de Grave-Verkerk over het inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam

Mr. van de week is Dorienke de Grave-Verkerk, oud-advocaat en mediator bij Parker Advocaten. Als lid van de gemeenteraad van Amsterdam stelde ze kritische vragen aan het college van B en W over het besluit van het college om nog maar één advocatenkantoor in te schakelen voor het uit te besteden juridische werk. Het college zegt dat het efficiënter en goedkoper is om alles bij één kantoor neer te leggen.

U stelt dat mkb- en nichekantoren straks buiten de boot vallen, maar de gemeente zegt dat die via onderaanneming toch aan bod kunnen komen. Hoe zit het nu precies?
Het standpunt van de gemeente lijkt in tegenspraak te staan met de behoefte van de gemeente voortaan te gaan werken met één full-servicekantoor voor de externe juridische diensten. Tot nu toe koopt de gemeente juridische diensten in op een of meer rechtsgebieden bij meerdere advocatenkantoren. De gemeente wil nu in zee gaan met één full-servicekantoor voor alle externe juridische diensten. De gemeente verwacht hiervan meer grip op kosten en meerwaarde bij rechtsgebied-overstijgende aangelegenheden door de opbouw van een vertrouwensband. En ja, het is mogelijk om andere kantoren in te zetten via onder-aanneming. Is dat dan niet in tegenspraak met de geuite behoefte de zaken juist op één hand te houden?

Is het juridisch houdbaar wat de gemeente wil? U wees al op het clusterverbod uit de Aanbestedingswet 2012.
Een belangrijk uitgangspunt van de aanbestedingsregelgeving is dat het MKB goede toegang moet hebben tot overheidsopdrachten op de aanbestedingsmarkt. Daarom bepaalt de Aanbestedingswet dat opdrachten niet onnodig mogen worden samengevoegd (geclusterd), om te voorkomen dat daardoor kleinere opdrachtgevers niet aan de vereisten kunnen voldoen. De vraag is dan ook of de gemeente met de keuze voor inkoop van alle externe juridische diensten bij één advocatenkantoor wel handelt overeenkomstig deze regels. Hoe verhoudt zich dit met het inkoopbeleid van de gemeente dat MKB-vriendelijk wil zijn?

Op dit moment doet de gemeente zaken met negen verschillende advocatenkantoren? Hebben die al gereageerd? Leggen ze zich neer bij het besluit van de gemeente?
Bij een aanbesteding worden schriftelijke vragenrondes gehouden. Er zijn partijen die de vinger op de zere plek hebben gelegd en aangeven dat er bijna geen kantoren te vinden zullen zijn waarvoor de opdracht in zijn huidige vorm interessant is. Ook de positie van kleinere en nichekantoren is aan de orde gesteld in de vragenrondes. De gemeente houdt vooralsnog voet bij stuk.

Over uw eigen positie. U werkt zelf bij een advocatenkantoor. Heeft u of uw kantoor belang bij het stellen van deze vragen?
Mijn kantoor heeft geen eigenbelang bij het antwoord op de gestelde vragen. Ikzelf ook niet als professional maar uiteraard wel als raadslid omdat het belang van de gemeente Amsterdam voorop staat. Wat telt is of het belang dat achter de aanbestedingsregels ligt gediend is, dat er een eerlijk speelveld is, ook voor kleinere of nieuwe partijen op een markt, en uiteraard ook of de gemeente goede juridische waar krijgt voor het belastinggeld.

Als u het voor het zeggen had dan?
Zou er morgen wetgeving zijn die fietsers verplicht om vooraf hun hand uit te steken als ze van richting veranderen op straffe van een fikse boete. Ben helemaal klaar met de achteloze medefietsers die opeens naar links of rechts uitwijken, ze doen het niet eens expres maar het levert gevaarlijke situaties op. Helemaal niet nodig, gewoon even een hand naar links of rechts.

Wat is uw favoriete wetsartikel?
Boek 7 artikel 611 Burgerlijk Wetboek: “De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen”. Open normen, daar houd ik van, in te vullen naar de actuele maatschappelijke omgangsvormen en geobjectiveerd naar wat van een ‘goede’ werkgever/werknemer verwacht mag worden. Het wetsartikel schrijft behoorlijk gedrag jegens elkaar voor, zorgvuldig handelen, uitleggen waar een standpunt op gebaseerd is, openstaan voor dialoog en tegenspraak, werknemers of collega’s gelijk behandelen, niet uitsluiten. In de mediationpraktijk blijkt keer op keer dat het niet in acht nemen van deze gedragsregels impact heeft.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
De collega’s op kantoor. Niets inspirerender dan gezamenlijk gepuzzel op een zaak die vast zit. Tenminste, je dacht dat het vast zat…

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?
Niets wat nog voor een ander interessant zou kunnen zijn.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?
Maxius.nl voor de wetteksten.

Welk boek las u het laatst?
Berta Isla van Javier Marias, filosofisch en spannend.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Als ik een eerlijk antwoord mag geven, het liefst met mijn man, met hem kan ik lachen.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures