Europees bankbeslag nu mogelijk

Sinds 18 januari 2017 is de EU Verordening conservatoir bankbeslag nr. 655/2014 (PbEU 2014/ L 189) van kracht, schrijft Arlette van Maas de Bie in de rubriek Snelrecht. Dankzij deze verordening is het mogelijk om conservatoir beslag op bankrekeningen in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) te leggen. Overigens kan dit alleen bij geldelijke vorderingen in burgerlijke en handelszaken. Bovendien moet het gaan om een grensoverschrijdende zaak. Daarvan is sprake als de bankrekening waarop het bevel tot conservatoir beslag betrekking heeft, wordt aangehouden in een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht waarbij het verzoek om het bevel tot conservatoir beslag is ingediend of de lidstaat waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

De schuldeiser kan zowel voor, tijdens als na de procedure een bevel tot conservatoir beslag verzoeken. Dit laatste is bijvoorbeeld van belang als de rechterlijke beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

De schuldeiser verkrijgt pas een bevel tot conservatoir beslag indien hij voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt, zodat vaststaat dat er dringend behoefte bestaat aan een bewarende maatregel, gezien het reële risico dat zonder een dergelijke maatregel de latere inning van de vordering van de schuldeiser onmogelijk of bemoeilijkt wordt. Ook moet een schuldeiser zonder rechterlijke beslissing zekerheid stellen. Het gerecht bepaalt de hoogte en de vorm van de verzochte zekerheid. Mocht de schuldeiser wel al een rechterlijke beslissing hebben verkregen, dan kan het gerecht van het stellen van zekerheid afzien.

Naast het leggen van conservatoir beslag is het ook mogelijk om rekeninginformatie op te vragen, waardoor schuldeisers in staat worden gesteld om te weten te komen waar hun schuldenaren bankrekeningen hebben. Deze mogelijk staat alleen open voor schuldeisers die in een EU-lidstaat een uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte hebben op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen.

Een bevel tot conservatoir beslag wordt in de andere EU-lidstaten zonder speciale procedure erkend en is zonder uitvoerbaarverklaring uitvoerbaar.

In veel EU-lidstaten was conservatoir beslag niet mogelijk. Onder de huidige EEX-VO strekken Nederlandse conservatoire beslagen zich enkel uit tot vermogensbestanddelen gelegen in Nederland. In die zin is de nieuwe verordening in de EU-lidstaten een belangrijke stap voorwaarts bij de inning van geldvorderingen binnen de EU. Het is de vraag welke vlucht de verordening zal nemen, nu van de schuldeiser wordt verlangd dat hij zekerheid stelt.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven