Huurovereenkomst voor te realiseren bouwwerk aanbestedingsplichtig?

Delen:

Op grond van Europese en nationale wet- en regelgeving dienen bepaalde opdrachten vanaf een zekere omvang te worden aanbesteed, bijvoorbeeld een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken. Uitgezonderd is echter een overheidsopdracht voor diensten betreffende huur van bestaand onroerend goed.

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 10 juli 2014 van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) (ECLI:EU:C:2014:2067) was een geschil ontstaan tussen de Italiaanse gemeente Bari en een aannemer met wie een voorovereenkomst tot verhuur van een door hem te realiseren gerechtsgebouw zou worden gesloten. In het kader van de juridische procedures die volgden, heeft de Italiaanse Raad van State de prejudiciële vraag gesteld of een voorovereenkomst voor de verhuur van een te realiseren gebouw gelijkstaat aan een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken (waarop bovengenoemde uitzondering niet van toepassing is). Het HvJEU beantwoordt deze vraag bevestigend.

Het HvJEU overweegt dat bij de beoordeling of er een aanbestedingsplicht geldt, het hoofdvoorwerp en niet de benaming van de overeenkomst van belang is. Nu nog niet met de verwezenlijking van het bouwwerk was aangevangen (en de verwezenlijking aldus noodzakelijk uitgangspunt was voor de latere verhuur), oordeelt het hof dat deze verwezenlijking het hoofdvoorwerp was.

Voor de conclusie dat sprake is van een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken, is ook relevant of de verwezenlijking van het geplande bouwwerk voldoet aan nauwkeurig omschreven eisen van de aanbestedende dienst. Het HvJEU overweegt dat hiervan sprake is indien laatstgenoemde maatregelen heeft genomen om de kenmerken van het werk te definiëren althans een beslissende invloed op het ontwerp kan uitoefenen. In onderhavig geval had de gemeente Bari een dergelijke beslissende invloed.

Slotsom op grond van voornoemd arrest is dat de genoemde uitzondering op de aanbestedingsplicht niet zonder meer van toepassing is bij een overeenkomst ter zake een nog te realiseren bouwwerk.

Tot slot een andere signalering: in de Rijksbegroting 2015 is besloten dat de liberalisatiegrens voor huurwoningen met ingang van 2015 voor drie jaar zal worden bevroren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de vrije huursector en wordt de sociale huursector betaalbaarder.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven