KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld vernieuwd

De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is vernieuwd en biedt artsen handvatten voor de praktijk.

Delen:

Teddy bear soft toy sitting corner room.Concept of domestic violence against children

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen – ook in Nederland – voor en vaker dan menigeen denkt. Voor artsen roept dit maatschappelijke verschijnsel in de praktijk veel vragen op: mag of moet ik een melding doen? Welke afwegingen moet ik daarbij maken? Bij wie doe ik een melding? En welke informatie mag ik, gelet op mijn beroepsgeheim en de privacy van betrokkenen, aan derden verstrekken? 

De vernieuwde meldcode van artsenfederatie KNMG geeft antwoord op de meest voorkomende praktische vragen. Het biedt artsen praktische handvatten om de juiste afwegingen te maken en met alle betrokken belangen rekening te houden.
Naast het reeds bekende Stappenplan (vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld bevat de nieuwe meldcode twee aanvullende stappenplannen: 1) Informatieverstrekking op verzoek van Veilig Thuis, Raad van de Kinderbescherming of Gecertificeerde Instelling en 2) Informatieverstrekking op verzoek van politie/justitie. 

Vermeldenswaard is dat de nieuwe meldcode meer aandacht heeft voor toepassing in de geestelijke gezondheidszorg en de sector verstandelijk gehandicapten. Dit komt in de meldcode met name tot uitdrukking door informatie te geven over hoe om te gaan met tekortschietend ouderschap en hoe te handelen bij wilsonbekwame volwassenen. Was in het voorheen geldende stappenplan anoniem advies vragen aan (de vertrouwensarts bij) Veilig Thuis al verplicht, nu is het ook verplicht om anoniem advies te vragen aan één of meer collega’s bij (een vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Verder geeft de meldcode een verduidelijking wat te toen als de patiënt of diens vertegenwoordiger(s) niet voor een gesprek bereikbaar zijn. Ook is verduidelijkt wanneer zonder toestemming overlegd kan worden met een betrokken professional. Dit alles om tot een nog zorgvuldiger afweging te komen. 

De meldcode bevat veel definities voor gebruikte begrippen en er wordt ook veel aandacht besteed aan de diverse vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De nieuwe meldcode is digitaal (ook per smartphone) beter toegankelijk gemaakt en zodanig ingedeeld dat op de meest voorkomende vragen snel een antwoord kan worden gevonden. Alhoewel de nieuwe meldcode een lijvig document (van 69 pagina’s) is, verdient het aanbeveling dit een keer in zijn geheel door te nemen om als arts, jurist of andere betrokkene goed voorbereid te zijn mocht zich onverhoopt een situatie van kindermishandeling en huiselijk geweld voordoen.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven