MATIGING GEFIXEERDE SCHADEVERGOEDING

Indien een partij de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd, kan de andere partij aanspraak maken op een gefixeerde schadevergoeding. De hoogte van deze schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij een rechtsgeldig einde zou hebben geduurd. Onder omstandigheden kan de gefixeerde schadevergoeding worden gematigd. In deze Snelrecht wordt een aantal relevante omstandigheden besproken.

Delen:

foto: Depositphotos

Matiging gefixeerde schadevergoeding: welke omstandigheden zijn van belang?

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt laten veel werknemers zich verleiden om over te stappen naar een andere baan. Zegt een werknemer onregelmatig op, dan maakt de werkgever aanspraak op een gefixeerde schadevergoeding. Onder omstandigheden kan deze schadevergoeding worden gematigd.

Onregelmatige opzegging

Indien partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen en één partij wil de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen, dan is dit alleen mogelijk als partijen met elkaar een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen. Zonder een dergelijk beding kan de arbeidsovereenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Doet een partij dit toch, dan is sprake van een zogenoemde ‘onregelmatige opzegging’. Hetzelfde is het geval als de arbeidsovereenkomst vroegtijdig wordt beëindigd zonder dat de juiste opzegtermijn in acht is genomen. De partij die onregelmatig heeft opgezegd, is op grond van artikel 7:677 lid 4 BW gehouden een gefixeerde schadevergoeding aan de andere partij te voldoen. Het maakt daarbij niet uit of de benadeelde partij ook echte schade heeft geleden. De hoogte van deze schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst nog zou hebben geduurd als deze van rechtswege zou zijn geëindigd.

Matigen gefixeerde schadevergoeding

De kantonrechter kan de gefixeerde schadevergoeding matigen als hem dit met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt, maar tot niet minder dan het in geld vastgestelde loon voor drie maanden. Een recente uitspraak van de kantonrechter Rotterdam laat zien welke omstandigheden daarbij in aanmerking genomen zouden kunnen worden (ECLI:NL:RBROT:2022:5441). Voor de kantonrechter Rotterdam speelden de volgende omstandigheden een rol bij de beoordeling of de gefixeerde schadevergoeding zou moeten worden gematigd:

  • De werkgever was een professionele organisatie met circa 85 werknemers en maakte deel uit van een grotere groep. Zeker van een werkgever met een dergelijke omvang had verlangd mogen worden dat zij de bedrijfsvoering dusdanig organiseerde dat zij de uitval of het vroegtijdig vertrek van een werknemer kon opvangen;
  • Het ging niet om een functie waarbij een hoge mate van expertise of opleiding nodig was; 
  • De werknemer had een relatief bescheiden inkomen en dit zou ertoe leiden dat het onverkort toewijzen van de volledige gefixeerde schadevergoeding een grote financiële impact zou hebben; en
  • Als de werknemer wel de noodzakelijke juridische kennis had gehad, zou hij er naar verwachting voor hebben gekozen om niet onder de huidige voorwaarden de nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Bovenstaande omstandigheden leidden uiteindelijk tot de beslissing om een gefixeerde schadevergoeding van tien maandsalarissen te matigen naar drie maandsalarissen. 

Conclusie

Partijen kunnen diverse omstandigheden betrekken bij het standpunt dat de gefixeerde schadevergoeding moet worden gematigd. Met name grote werkgevers dienen er daarbij rekening mee te houden dat hen kan worden tegengeworpen dat hun bedrijfsvoering dusdanig kan worden georganiseerd dat de uitval of een vroegtijdig vertrek van een werknemer kan worden opgevangen. 

Met medewerking van Lucine Meijers.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven