Mr. van de week: Alex Geert Castermans

Delen:

Alex Geert CastermansMr. van de week is Alex Geert Castermans. Hij is dagvoorzitter van het symposium Civiele Cassatie dat op dinsdag 4 december wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden. Centraal tijdens dit symposium staan de eerste ervaringen met het nieuwe regime voor cassatiezaken dat sinds 1 juli 2012 van kracht is. Castermans was cassatieadvocaat. Hij is nu hoogleraar burgerlijk recht en vice-decaan aan de Universiteit Leiden.

Kunt u alvast een tipje van de sluier oplichten? Wat zijn de eerste ervaringen?

Opmerkelijk is een conclusie van advocaat-generaal Spier voor HR 19 oktober 2012, LJN BX7591, waaruit ik opmaak dat hij het lijkt te hebben gehad met zaken over de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen, terwijl hij toch geen geringe bijdrage aan de ontwikkeling van het leerstuk heeft geleverd.

Advocaten uit het hele land mogen nu cassatieberoepen in civiele zaken doen, maar zij moeten wel voldoen aan extra vakbekwaamheidseisen. Waarom eigenlijk?

Wat mij betreft is het de erkenning dat procederen in cassatie een kunst is die niet elke advocaat in Den Haag en daarbuiten beheerst. Natuurlijk gaat het er ook om de schaarse middelen van de Hoge Raad nuttig aan te wenden. Prutzaken in cassatie-technisch opzicht horen niet thuis in de Kazernestraat.

Bent u tevreden over het nieuwe cassatieregime of ziet u (nu al) mogelijkheden tot verbetering?

Het is nog te vroeg om te weten of de selectie van advocaten en zaken goed uitpakt. Ik hoop dat de we over een jaar of twee kunnen constateren dat het gaat om het scheiden van kansloze en serieuze zaken en dat het er niet om gaat of een zaak groot of klein is.

Van 2004 tot 2008 was u voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Dit instituut is inmiddels opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. Is er volgens u in Nederland nog veel te doen op het gebied van mensenrechten?

Nou en of. Het College heeft goede redenen voor haar keuze zich te richten op de positie van ouderen en immigranten. Ik maak mij zorgen om mensen die niet meekunnen in de technologische ontwikkelingen; het belang van sociale grondrechten zal klemmender worden.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Ik geef nu het vak corporate social responsibility aan tweedejaars studenten International Business Law. Het college is een aaneenschakeling van vragen, antwoorden, discussie.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

U stelde mij die vraag ook in 2008. Het spijt mij, het antwoord is niet anders: Abel Herzberg.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1:1 BW. Wij leven vrij.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 7:2 lid 2 BW. De bedenktijd bij de koop van onroerende zaken staat voor een houding waarvan ik neerslachtig word: eerst doen en dan denken. Het is er sinds 2008 niet beter op geworden. De Minister van Veiligheid en Justitie legde een goede evaluatie van deze regeling zonder veel motivering naast zich neer. Hij liet alles bij het oude, zelfs zonder te refereren aan een indringende uitspraak van de Hoge Raad die enkele weken voor zijn beslissing was gewezen. Hoe bont kun je het maken. Op de huizenmarkt van vandaag is de bepaling overigens volkomen overbodig.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.rechtspraak.nl. Ik hoop dat ze binnenkort ook steevast de bestreden uitspraak en de cassatiemiddelen opnemen; dan kunnen we zien hoe de Hoge Raad selecteert.

Welk boek las u het laatst?

Ongewisse glorie van de Catalaanse jurist Joan Sales. Ik kreeg het van studenten. Alleen al de lotgevallen van het boek vormen een roman. Geschreven in 1932, gecensureerd verschenen in 1956, in volle glorie uit in 1971. Vertaald in 2011.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Als ik ervoor mag kiezen met iemand te spelen dat we zijn opgesloten, dan graag met Judy Dench. Ze heeft er misschien tijd voor nu ze, naar ik aanneem, niet meer terugkeert in James Bond.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven