Mr. van de week: Annemarie Penn-Te Strake

Delen:

Annemarie Penn-Te StrakeMr. van de week is Annemarie Penn-Te Strake. Zij treedt op 1 maart toe tot het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Penn-Te Strake is sinds 2006 hoofdofficier van justitie in Maastricht. Daarvoor was zij coördinerend vicepresident en lid van het rechtbankbestuur in Maastricht.

Van leider op regionaal niveau naar een landelijke bestuurspositie. Zat u niet meer op uw plek of is dit gewoon een logisch vervolg?

Ik zat fantastisch als regiohoofdofficier Limburg en deze stap is voor mij een aantrekkelijk en logisch vervolg daarop.

“De rechtspraak behoort op eigen kracht een product af te leveren (…) en moet vooral de burger daar niet mee lastig vallen”. Zo schreef u in het NRC Handelsblad. U vindt lekenrechtspraak dus te ver gaan. Betrokkenheid van de burger is toch juist zo belangrijk voor het vertrouwen in de rechtspraak?

Ik zou het willen omdraaien. De betrokkenheid van de Rechtspraak en – meer nog – van het Openbaar Ministerie bij de burger is belangrijk voor het vertrouwen van de burger in de zittende en staande magistratuur. Ik bedoel daarmee dat onze organisaties zich ervan te hebben vergewissen welke effecten hun werk heeft op de samenleving. Worden vonnissen en requisitoiren goed begrepen, hoe landt het beleid van het Openbaar Ministerie in de samenleving? Om op die vragen een antwoord te krijgen moeten wij in contact zijn met de burger; informatie en consultatie. En dat doen wij dan niet om ons oor te laten hangen naar de burger, maar om hetgeen de burger ons meegeeft eventueel te betrekken bij onze besluitvorming. Ik zeg nadrukkelijk “eventueel”, want wij behouden absoluut zelf de regie.

Het Openbaar Ministerie kan tegenwoordig zelf straffen opleggen. Sommige wetenschappers vinden dat het OM daarmee op de stoel van de rechter gaat zitten. Zien we de officier van justitie en de rechter binnenkort ook weer aan één tafel?

Als bedoeld wordt te veronderstellen dat de scheiding tussen de zittende en staande magistratuur gaat vervagen, is het antwoord – wat mij betreft – nee. De afstand tussen beiden is van cruciaal belang voor het behoud van onze rechtstaat. De officier van justitie heeft een breder repertoire gekregen voor de afdoening van strafzaken. Dat is efficiënt, maar neemt niet weg dat de gang naar de rechter voor de justitiabele mogelijk moet blijven.

Wij hebben u zingend in toga in een rechtbank gezien op een filmpje op internet. Is dat hoe u als hoofdofficier de harmonie binnen uw parket bewaart?

Zingen kan alleen als je de dagelijkse sores vergeet en alles loslaat. Het geeft dan saamhorigheid, blijheid en ontspanning en, ja, harmonie – in alle betekenissen van het woord – is voor mij belangrijk.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Pfffff………ik weet het niet…….de boer met zijn verstand

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Niet een specifiek artikel; ik heb het Wetboek van Strafvordering altijd mooi gevonden.

Welk wetsartikel het slechtst?

Het artikel in het BW op grond waarvan de stiefouder dezelfde verplichting heeft om in het onderhoud van zijn stiefkinderen te voorzien als de natuurlijke vader.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Dat komt er nu aan.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Geen enkele

Welk boek las u het laatst?

Ik ben bezig in Bonita Avenue van Peter Buwalda; die man kan schrijven, maar ik vind het wel vermoeiend.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Mijn man

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven